profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Cud na Wisłąpoleca85%
Historia

Komunizm.

Ta ideologia w odróżnieniu od faszyzm powstała na gruncie dużego rozczarowanie proletariatu z panującego porządku społecznego. Geneza powstania komunizmu wywodzi się z XIX - wiecznej rewolucji przemysłowej, która zmieniła całkowicie strukturę...poleca80%
Historia

Polska pod zaborami

Drugi Rozbiór Polski Po przegranej wojnie w obronie Konstytucji 3 maja w 1792 roku król Stanisław August Poniatowski przystąpił do konfederacji...poleca88%
Historia

Historia Europy od 1918 do 1938 roku

Historia Europy od 1918 do 1938 Daty: 1917: - przejęcie władzy w Rosji przez bolszewików, twożenie nowego ustroju - komunizmu 1918: - 1918 do 1921 - w Rosji ustrojem jest komunizm wojenny/komunizm właściwy -...poleca82%
Historia

Józef Piłsudski i roman Dmowski - 2 wizjie na odzyskanie niepodległości

Pośród słynnych mężów stanu, którzy odegrali wybitną rolę w dziejach Europy pierwszej połowy XX wieku, w porównaniu z Leninem, Stalinem, Hitlerem i Churchillem, Piłsudski pozostaje wyraźnie w cieniu. A przecież to jemu właśnie Polska zawdzięcza...poleca78%
Historia

Komunizm

KOMUNIZM – system jednopartyjny, partia rządząca Wszechzwiązkowa Komunistyczna Partia (bolszewicy) przywódca Lenin a później Stalin w 1917r. doszli do władzy. Zniesiono własność prywatną i zastąpionopoleca87%
Historia

Porównaj XX wieczne totalitaryzmy: faszyzm i komunizm.

przez policję,dzięki temu rząd kraju ułatwiał sobie przejęcia całkowitej kontroli nad obywatelami. Powstały również dwie ideologie - faszyzm i komunizm . Faszyzm został zapoczątkowany we Włoszech , apoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Nazizm i Komunizm

Nazizm, niemiecka odmiana faszyzmu, i komunizm , czyli ideologia głosząca likwidację ucisku i wyzysku klasowego, są tematami mojej pracy. Mówi się, że nazizm i komunizm to ideologie pogardy i śmiercipoleca78%
Historia

Faszyzm, komunizm, nazizm - porównanie

KOMUNIZM ROSYJSKI, FASZYZM WŁOSKI I NAZIZM NIEMIECKI STUDIUM PORÓWNAWCZE KOMUNIZM (ZSRR) FASZYZM(Włochy) NAZIZM(Niemcy) Znaczenie słownikowe Totalitarny ustrój społeczno-politycznopoleca83%
Historia

Konserwatyzm, komunizm, liberalizm, hitleryzm, anarchizm, nazizm, faszyzm.

obowiązującą w Niemczech w czasie sprawowania władzy przez tę partię 1933-1945. Komunizm - system społeczno-polityczny stworzony w myśl zasad ideologii komunistycznej. Liberalizm jest to