profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Co wpływa na lokalizację przemysłupoleca85%
Geografia

Czynniki lokalizacji przemysłu.

CZYNNIKI LOKALIZACJI PRZEMYSŁU czynniki społeczno-polityczne (społeczne, upodobania przedsiębiorcy, strategiczno-wojskowe) czynniki techniczno-ekonomiczne(transport i łączność, korzyści aglomeracji, rynek zbytu, postęp naukowo techniczny,...poleca82%
Geografia

Współczesna struktura przemysłu.

Już jakieś 20 tysięcy lat temu człowiek rozpoczął eksploatację kamienie i złóż węgla kamiennego. Zasadniczy rozwój górnictwa światowego rozpoczął się jednak dopiero w XVI wieku, w dobie tzw. "rewolucji przedprzemysłowej", kiedy wprowadzono...poleca85%
Geografia

Surowce metaliczne w Polsce i na świecie w ujęciu ekonomicznym

Rudy metali stanowią drugą co do wartości grupę kopalin użytecznych po surowcach energetycznych. Wydobycie ich stanowi ok. 19% wartości światowej produkcji górniczej, przy czym na pierwszym miejscu znajdują się: rudy żelaza – 5,6%, miedzi – 3,1%,...poleca84%
Geografia

Konspekt i prowadzenie lekcji: Czynniki lokalizacji przemysłu

W załączniku konspekt i prowadzenie lekcji: CZYNNIKI LOKALIZACJI PRZEMYSŁUpoleca84%
Geografia

Przemysł i czynniki lokalizacji przemysłu (notatka)

wydobyciem i wstępnym przetwarzaniem zasobów mineralnych b) przemysł przetwórczy obejmujący wszystkie inne gałęzie przemysłu poza wydobywczym 2. Czynniki lokalizacji przemysłu przetwórczego: apoleca84%
Geografia

Transport

Geografia,biologiapoleca87%
Geografia

Lokalizacja przemysłu

dla danej lokalizacji ). Czynniki lokalizacji przemysłu Czynniki lokalizaji przemysłu przetwórczego dzieli się zazwyczaj na przyrodnicze i pozaprzyrodnicze (społeczno-gospodarcze).  Czynnikipoleca80%
Geografia

Czynniki lokalizacji przemyslu

lokalizacja zakładów. Czynniki lokalizacji przemysłu możemy podzielić na dwie grupy: <BR>- czynniki naturalne <BR> klimat, ukształtowanie terenu, właściwości fizjograficzne – obecnie nie