profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Co wpływa na lokalizację przemysłupoleca82%
Geografia

Współczesna struktura przemysłu.

Już jakieś 20 tysięcy lat temu człowiek rozpoczął eksploatację kamienie i złóż węgla kamiennego. Zasadniczy rozwój górnictwa światowego rozpoczął się jednak dopiero w XVI wieku, w dobie tzw. "rewolucji przedprzemysłowej", kiedy wprowadzono...poleca85%
Geografia

Czynniki lokalizacji przemysłu.

CZYNNIKI LOKALIZACJI PRZEMYSŁU czynniki społeczno-polityczne (społeczne, upodobania przedsiębiorcy, strategiczno-wojskowe) czynniki techniczno-ekonomiczne(transport i łączność, korzyści aglomeracji, rynek zbytu, postęp naukowo techniczny,...poleca85%
Geografia

Surowce metaliczne w Polsce i na świecie w ujęciu ekonomicznym

Rudy metali stanowią drugą co do wartości grupę kopalin użytecznych po surowcach energetycznych. Wydobycie ich stanowi ok. 19% wartości światowej produkcji górniczej, przy czym na pierwszym miejscu znajdują się: rudy żelaza – 5,6%, miedzi – 3,1%,...poleca82%
Geografia

Struktura gałęziowa przemysłu w krajach wysokorozwiniętych.

Współczesna struktura gałęziowa przemysły zaczęła kształtować się w drugiej połowie XVIII w. Na przestrzeni lat proces ten przechodził wiele przeobrażeń wynikających z nowoczesnych technologii czypoleca83%
Geografia

Rewolucje przemysłowe

Współczesna struktura gałęziowa i rozmieszczenie przemysłu na świecie zaczęły kształtować się w II połowie XVIII w. Okres największych zmian w strukturze gałęziowej nazywamy rewolucjami przemysłowymipoleca81%
Geografia

Geografia ekonomiczna

ciągu w ponad 70% paliwa stałe są w Polsce nośnikami energii. ZMIANY STRUKTURY GAŁĘZIOWEJ I PRZESTRZENNEJ PRZEMYSŁU W POLSCE Współczesna gospodarka światowa znajduje się w jednym ze swoich punktówpoleca84%
Geografia

Wpływ rolnictwa i przemysłu na degradację środowiska naturalnego

. Wypłukane z gleby nawozy dostają się także do wód gruntowych, zanieczyszczając ujęcia wody pitnej. Do zubożenia przyrody prowadzi również współczesna gospodarka hodowlana. Ścieki z farm zanieczyszczająpoleca80%
Geografia

Formy użytkowania ziemi

państwie mają także, istniejące w nim w przeszłości stosunki społeczno-własnościowe i jego współczesna polityka gospodarcza. We współczesnym świecie racjonalne gospodarowanie ziemią powinno wynikać