profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Co to jest prometeizmpoleca84%
Język polski

„Mit antyczny dzisiaj – świadectwo erudycji,źródło wiedzy o człowieku, naiwna baśń?”-Do jakich przemyśleń na ten temat skłonił cię esej Franciszka Bacona?

Starożytność jest najwspanialszą epoką w dziejach naszej historii. Budowało się wtedy wiele nowych cywilizacji, powsta- wały odrębne kultury. Literatura czasów antycznych dała pod- waliny pod dalszy rozwój twórczości światowej, a szczególnie...poleca84%
Język polski

Dzieła sztuki. Prekursorzy, poprzednicy

Roch Kowyl Dzieł sztuki nigdy nie przyjmujemy jako zrozumiałych samo przez się - Widzimy je zawsze na tle pierwowzorów i poprzedników. Przywołując wybrane 2-3 utwory literackie uzasadnij tezę sformułowaną przez Josifa Brodskiego lub podejmij...poleca82%
Język polski

Pojęcia związane z mitologią

Teogonia - cześć mitologi mówiąca o narodzinach pochodzeniu świata. Genezis-rodzenie,rodowód,powstawanie.Kosmogonia-zespół wydarzeń o genezie i początkowym stanie,istnienia świata świata właściwy wielu religiom. Kosmologia-zespół twierdzwń i...poleca70%
Język polski

Prometeizm - definicja

Prometeizm -> pogląd filozoficzno-etyczny nawiązujący do mitu postaci -> Prometeusza: głosił moralny ideał postępowania, którego celem powinno być dobro grupy społecznej, narodu czy też ludzkości, gotowość do walki o prawa ogółu, wolność itp.,...poleca83%
Fizyka

Model Metody Naukowej Galileusza i Bacona

1.Rozpoznanie problemu 2.Postawienie hipotezy 3.Przewidywanie konsekwencji hipotezy 4.Wykonanie doswiadczenia potwietdzającego przewidywania 5.Sformułowanie regułypoleca88%
Język polski

Mit antyczny dzisiaj

„ MIT ANTYCZNY DZISIAJ – ŚWIADECTWO ERUDYCJI , ŹRÓDŁO WIEDZY O CZŁOWIEKU , NAIWNA BAŚŃ ?”- Do jakich przemyśleń na ten temat skłonił cię esej Franciszka Bacona ? Starożytność jest najwspanialsząpoleca85%
Filozofia

Fraciszek Bacon - biografia, filozofia, cytaty

najskuteczniejszy środek opanowania przyrody. Podzielił wiedzę wg władz umysłu na : teorię (domena rozumu obejmująca teologię oraz nauki o przyrodzie i o człowieku ), historię (domena pamięci obejmująca dziejepoleca89%
Język polski

Jak się ma antyczny ideał człowieka do współczesnego?

ludzi, którzy przywiązują wagę do kultury, erudycji , oczytania, czy też intelektu, oczywiście i tacy zdobywają uznanie, niestety jednak w dużo mniejszym stopniu. Kiedyś stawiano wiele dobrych cech napoleca87%
Język polski

"Albowiem ten kto zrozumie swoją istotę, jest panem swego przeznaczenia" - poprzyj przykładami.

„Albowiem ten , kto rozumie swoją istotę, jest panem swego przeznaczenia”. Rozwiń słowa F. Bacona , odwołując się do własnych doświadczeń i wybranych lektur. Odnosząc się to tekstu Francisa Bacona