profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Ciałka Nisslapoleca82%
Biologia

Układ nerwowy człowieka

Układ nerwowy jest zbudowany z komórek nerwowych – neuronów oraz komórek glejowych i wyjściółkowych, czyli ependymalnych. Neurony są najważniejszym składnikiem czynnościowym układu nerwowego. Każda z komórek nerwowych tworzy odrębną jednostkę...poleca84%
Biologia

Tkanka nerwowa

Zbudowana jest z neuronów, czyli kom. nerwowych oraz ich wypustek, a także z kom. glejowych. Kom. glejowe i ich wypustki stanowią zrąb dla neuronów czyli spełniają funkcję podobną do tej, jaką spełnia tk. łączna w stosunku do innych tk. Neuron...poleca86%
Biologia

Układ nerwowy człowieka

Układ nerwowy jest zbudowany z komórek nerwowych – neuronów oraz komórek glejowych i wyjściółkowych, czyli ependymalnych. Neurony są najważniejszym składnikiem czynnościowym układu nerwowego. Każda z komórek nerwowych tworzy odrębną jednostkę...poleca82%
Biologia

Tkanki

Tkanka to zespół komórek o podobnym pochodzeniu i budowie wraz z substancjami przez nie wytwarzanymi. Komórki te pełnią tę samą funkcje. Tkanki TKANKA NABŁONKOWA składa się z komórek ściśle do siebie przylegających, tworzących jednolite warstwy...poleca84%
Biologia

Autonomiczny układ nerwowy, obwodowy układ nerowowy, Budowa (ucha, oka, mozg, język), odruchy, gruczoły, przebieg impulsów

AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY , OBWODOWY UKŁAD NERWOWY , Budowa (ucha, oka, mozg, język), odruchy, gruczoły (chyba źle uzupełnione), PRZEBIEG IMPULSÓW Wszystko w załaczniku. Autor: Damian Gruszka Praca robiona, do własnego uczeniapoleca85%
Biologia

Układ nerwowy

Układ nerwowy odbiera wszystkie sygnały od poszczególnych narządów i przesyła do innych. Reguluje i łączy czynności poszczególnych układów i narządów. Utrzymuje łączność ze środowiskiem zewnętrznym.poleca84%
Biologia

Ściągi z fizjologii dla TiR

Ściągi w załacznikupoleca83%
Fizjologia

Układ nerwowy - podział

Podział układu nerwowego: I.Somatyczny układ nerwowy : 1. centralny układ nerwowy (osrodkowy)- pełni nadrzędną funkcję wobec pozostałych układów, kontroluje czynnosi wszystkich organów człowiekapoleca85%
Biologia

Układ Limbiczny

Rąbkowy układ , limbiczny układ , układ nadrzędny kierujący podstawowymi mechanizmami zachowania człowieka . Układ rąbkowy kieruje reakcjami agresji, obronnymi, bólu, pobieraniem pokarmu