profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Cechy możliwości dziedziczenia

poleca52%
Biologia

Różne możliwości dziedziczenia cech

Kategoria: Genetyka

W ramach ogólnych mechanizmów istnieje szereg różnych możliwości dziedziczenia cech. • Jeden gen determinuje jedną cechę . Możliwe są przy tym trzy rodzaje relacji między dwoma allelami danego genu. – Dominacja zupełna polega na nieujawnianiu się allelu recesywnego w obecności allelu dominującego. Heterozygota posiada wówczas fenotyp taki sam, jak homozygota dominująca. Dominacja zupełna występuje np. w krzyżówkach odmian grochu w doświadczeniach Mendla. – Dominacja niezupełna...