profil

Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Charakterystyka ustroju Polskiej Rzeczpospolitej Ludowejpoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Transformacja ustrojowa i gospodarcza

PORÓWNANIE USTROJU GOSPODARCZEGO I POLITYCZNEGO POLSKI RZECZPOSPOLITEJ LUDOWEJ( do roku 1989) I RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ( po roku 1989). Rok 1989 był rokiem przełomowym w historii państwa polskiego. Naród wywalczył wreszcie upragnioną wolność i...poleca84%
Polityka

Transformacja ustrojowa w Polsce.

do otwartej konkurencji o głosy wyborców jako sposobu uzyskiwania i utrzymywania władzy w kraju. Transformacja gospodarcza oznacza przechodzenie od gospodarki socjalistycznej, szczególnegopoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Polityka zagraniczna Polski w latach 1989- 2008

transformacja ustrojowa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Otwierały one proces liberalizacji i demokratyzacji życia publicznego oraz fundamentalnych zmian ustrojowych. Zapoczątkowało to istotne przemiany wpoleca86%
Wiedza o społeczeństwie

Bezrobocie

bezrobotnych (zasiłki). TRANSFORMACJA SYSTEMOWA W GOSPODARCE POLSKI, proces przechodzenia od tzw. socjalistycznego systemu gospodarczego, opartego na własności państwowej oraz centralnym planowaniu ipoleca85%
Psychologia

Transformacja polska rodzina u okresu przemian

zarówno decyzji konsumenckich jak i decyzji dotyczących własnego życia zawodowego. Obok pozytywnych zjawisk transformacja doprowadziła do zakłóceń w wewnętrznym funkcjonowaniu rodziny, którepoleca91%
Historia

Transformacja systemowa Polski

województwa. Transformacja ustrojowa miała bardzo dobry wpływ na społeczeństwo polskie. Tak jak w wielu innych krajach świata tak i w Polsce demokracja spełnia swoje założenia w większym lub też