profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Charakter moralizatorskipoleca85%
Język polski

Ignacy Krasicki nauczycielem społeczeństwa doby XVIII wieku

Ignacy Krasicki był najwspanialszym polskim reprezentantem polskiego oświecenia. Jego teksty mają charakter klasycystyczny, według którego literatura miała za zadanie uczyć i moralizować ludzi. Pisarz już za życia został okrzyknięty „księciem...poleca85%
Język polski

Ignacy Krasicki jako nauczyciel i wychowawca XVIII wiecznego społeczeństwa polskiego.

Ignacy Krasicki to bez wątpienia najwybitniejszy pisarz polskiego oświecenia. Książe biskup warmiński- jest polskim przykładem umysłu oświeconego, twórcy utalentowanego i wykształconego, obdarzonego wyrafinowanym smakiem i talentem. Zwano go...poleca85%
Język polski

Twórczość I. Krasickiego, a sytuacja Polski w XVIII wieku.

Ignacy Krasicki to najwybitniejszy poeta polskiego oświecenia nazywany za życia „księciem poetów polskich”. Przeżył trzy rozbiory Polski. Jego twórczość skupiała się przede wszystkim na ukazaniu szlachcie błędów, które prowadzą do upadku...poleca83%
Język polski

"I śmiech niekiedy może być nauką kiedy się z przywar, nie z osób natrząsa" jako zasada twórcza I. Krasickiego.

IGNACY KRASICKI ZARÓWNO W SWOICH BAJKACH, SATYRACH JAK I „MONACHOMACHII” ORAZ POWIEŚCI „MIKOŁAJA DOŚWIADCZYŃSKIEGO PRZYPADKI” PORUSZA TEMAT LICZNYCH WAD LUDZKICH, ALE NIGDY NIE WYŚMIEWA SIĘ Z LUDZI, KTÓRYCH TE PRZYWARY CECHUJĄ. POETA STARA SIĘ...poleca85%
Język polski

"Palinodia" Krasickiego.

oraz poprawy swojego zachowania. To nie tylko moralista ale również nauczyciel społeczeństwa , które czytając jego twórczość będzie się edukować i doskonalić. Ignacego Krasickiego można nazwać nauczycielem i wychowawcą doby XVIII wieku .poleca80%
Język polski

Pisarstwo Ignacego Krasickiego. Gatunki, styl, bohaterowie i tematy.

. Charakter tych gatunków wyklucza ukazywanie dobra i prawd pozytywnych. Ignacy Krasicki jest nauczycielem i wychowawcą społeczeństwa doby XVIII wieku . Satyra to utwór ośmieszający lub piętnujący