profil

Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Cele wychowawczepoleca85%
Język polski

Plan pracowni szkolnej.

Konspekt w załączniku.poleca85%
Psychologia

Rozwój społeczny

6lat.- egocentryzm, stale obecny w tym czasie, hamuje głębokie stosunki społeczne. Interakcje z innymi dziećmi w rodzinie często są oparte na współzawodnictwie, ale różnią się w zależności od pozycji zajmowanej przez dziecko w rodzinie wynikającej...poleca82%
Psychologia

Jakie cele wychowawcze nauczyciel powinien mieć do uczniów?

1. Rozwinięcie u ucznia krytycznego umysłu.Krytyczny umysł to taki, który ma bogatą wiedzę o sobie i otoczeniu i posiada takie poznawcze umiejętności jak zdobywanie i porządkowanie informacji o świecie i sobie tak, by wmieć czynić świat sensownym...poleca85%
Zajęcia techniczne

Kierujący rowerem.

Konspekt w załączniku.poleca84%
Psychologia

Charakterystyka metod wychowania, cele wychowawcze

Dla metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej niezbędne jest, ze względów metodycznych i praktycznych, określenie dyrektyw metodycznych traktowanych jako możliwości i propozycje, których dobór zależy od wychowawcy podejmującego każdorazowo...poleca90%
Pedagogika

Konspekt zajęć

KONSPEKT ZAJĘĆ KOREKCYJNO ? KOMPENSACYJNYCH OPRACOWAŁA: TEMAT: Ćwiczenia metodą Weroniki Sherborn prowadzące do poznania własnego ciała. CELE: ? poznanie własnego ciała, świadomość samego siebie ? umiejętność koncentracji uwagi ?...poleca87%
Pedagogika

Przedstaw zasady pedagogiki niedyrektywnej i ustosunkuj się do niej.

Pedagogika niedyrektywna jest nurtem, który w swych korzeniach odwołuje się do za-łożeń psychologii humanistycznej. Za twórcę podwalin teoretycznych i najwybitniejszego przedstawiciela uważany jest Carl Rogers – amerykański psychoterapeuta i...poleca85%
Zajęcia techniczne

Poprawny przejazd przez skrzyżowanie.

Konspekt w załączniku.poleca85%
Język polski

Problem dojrzewania. Czy nas dotyczy?

TEMAT: Problem dojrzewania. Czy nas dotyczy? PROWADZĄCY: xxx CELE LEKCJI: Cele poznawcze: - zapoznanie z różnymi sposobami radzenia sobie z problemami dojrzewania na podstawie lektury - poznanie problemów bohaterki Cele wychowawcze: -...