profil

Problem dojrzewania. Czy nas dotyczy?

poleca 85% 719 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

TEMAT: Problem dojrzewania. Czy nas dotyczy?
PROWADZĄCY: xxx
CELE LEKCJI:
Cele poznawcze:
- zapoznanie z różnymi sposobami radzenia sobie z problemami dojrzewania na podstawie lektury
- poznanie problemów bohaterki
Cele wychowawcze:
- umiejętność pracy w zespole
- rozwinięcie myślenia i umiejętności rozumienia problemów innych
- przewidywanie konsekwencji pewnych czynów
- rozbudzenie chęci do zainteresowania się problemami kolegów i koleżanek
Cele kształcące:
- ukształtowanie umiejętności obiektywnego patrzenia na problemy związane z dojrzewaniem
METODY:
- scenki rodzajowe
- rozwiązywanie testów
- dyskusja
- problemowa
FORMY:
- praca zbiorowa, grupowa i indywidualna
POMOCE DYDAKTYCZNE:
- książka K. Siesickiej pt. ”Jezioro Osobliwości”
- testy dla całej klasy
- kartoniki z treścią problemu potrzebne do przygotowania scenek rodzajowych
PRZEBIEG:
1. Czynności organizacyjno-porządkowe.
2. Przypomnienie treści powieści.
3. Utworzenie grup i zapoznanie się z tematami scenek. Chwila czasu na przygotowanie. Scenki powinny przedstawić reakcję zwykłego przechodnia na ujawnione właśnie poważnie problemy bohaterów.
4. Poznanie problemów bohaterki powieści i naszych problemów, oraz porównanie ich. Dyskusja mająca na celu poznanie sposobów radzenia sobie z problemami związanymi z dojrzewaniem i wykorzystanie ich.
5. Podsumowanie lekcji.
6. Przeprowadzenie piętnastominutowego testu sprawdzającego zrozumienie lekcji.
7. Zadanie pracy domowej polegającej na znalezieniu w książce fragmentów tekstu opisujących sposoby radzenia sobie z problemami, które wykorzystywała bohaterka.

BIBLIOGRAFIA:
- K. Siesicka „Jezioro Osobliwości”
- „Victor Gimnazjalista”

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 1 minuta