profil

Konspekt zajęć

poleca 90% 103 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

KONSPEKT ZAJĘĆ
KOREKCYJNO ? KOMPENSACYJNYCH

OPRACOWAŁA:
TEMAT: Ćwiczenia metodą Weroniki Sherborn prowadzące do poznania własnego ciała.

CELE:
? poznanie własnego ciała, świadomość samego siebie
? umiejętność koncentracji uwagi
? kształtowanie koordynacji wzrokowo ? ruchowej
? nawiązanie kontaktu ze współćwiczącymi

CELE WYCHOWAWCZE:
? przestrzeganie zasad i reguł zabaw
? kształtowanie współodpowiedzialności za partnera
? nauka pracy w 2-osobowym zespole
(elementy metody W. Sherborne)

KLASA II ? dzieci upośledzone w stopniu umiarkowanym

MIEJSCE ĆWICZEŃ: sala gimnastyczna

LICZBA ĆWICZĄCYCH: 4

CZAS TRWANIA: 45 minut

SPRZĘT: gazety, woreczki

CZĘŚĆ WSTĘPNA

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNO ? PORZĄDKOWE

1. Zbiórka w szeregu, powitanie
2. Sprawdzenie gotowości do zajęć
3. Podanie tematu i celów zajęć
4. Zabawa orientacyjno ? porządkowa ?Kryśka-Maryśka?. Uczniowie biegają swobodnie po całej sali gimnastycznej, Na hasło nauczyciela np. ?Kryśka? biegną do leżącego woreczka oznaczonego kolorem czerwonym, ?Maryśka? biegną do woreczka Żółtego.

CZĘŚĆ GŁÓWNA

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI, DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI,
ROZWIJANIE ZWINNOŚCI

1. Leżenie na brzuchu, plecach i turlanie się
2. Czołganie się na brzuchu do przodu
3. Leżenie tyłem ? wdech powietrza nosem, wydech ustami
4. Postawa zasadnicza ? gazeta złożona w rulon pomiędzy kolanami ? skoki kangura
5. Z przysiadu podpartego dłonie oparte na gazecie czworakowanie przesuwając gazetę w różnych kierunkach
6. Siedząc na podłodze po ?turecku? jedno dziecko obraca w kółko drugie
7. Marsz na sztywnych nogach z woreczkiem na głowie
8. Pozycja wyjściowa ? siad skrzyżny ? dzieci siedzą na przeciwko siebie i rzucają na przemian woreczek do siebie.
9. Dzieci siedzą w rozkroku, dotykają się stopami, podają sobie ręce i przeciągają się
10. Dzieci stają w rozkroku jedno za drugim, robią tunel. Po kolei przechodzą pod nim

CZĘŚĆ KOŃCOWA
RELAKSACYJNA

USPOKOJENIE ORGANIZMU
CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNO ? PORZĄDKOWE

1. Ćwiczenie uspokajające ?kwiaty?. Dzieci są ?uśpionymi kwiatami? , na sygnał budzą się, kołyszą i ruszają rękami.
2. Ćwiczenie oddechowe, siad skrzyżny. Plecy proste, dłonie na kolanach, wdech nosem, wydech ustami.
3. Zebranie pomocy i odłożenie w wyznaczone miejsce
4. Zbiórka, pożegnanie

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata
Typ pracy