profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Cele Światowej Organizacji Handlupoleca86%
Polityka

Postanowienia WTO w zakresie obrotu artykułami żywnościowymi na przykładzie Rundy Urugwajskiej

1. WTO - Światowa Organizacja Handlu. Światowa Organizacja Handlu (World Trade Organization - WTO) to międzynarodowa organizacja utworzona 1994 roku w Marrakeszu (Maroko) w myśl postanowienia dokumentu końcowego tzw. Rundy Urugwajskiej (1986 –...poleca85%
Geografia

Współpraca miedzynarodowa

Organizacje międzynarodowe. Państwa współpracowały ze sobą już w starożytności . Celem podejmowanych wspólnie działań było osiągnięcie różnorodnych korzyści , głównie politycznych i gospodarczych. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym współpraca...poleca87%
Wiedza o społeczeństwie

Organizajce międzynarodowe

Z racji, że w referacie znajdują się zdjecia - wszystko znajduje sie w załącznikupoleca85%
Makroekonomia

Rola WTO w globalizacji współczesnej gospodarki światowej

także na nadzorowaniu zobowiązań liberalizacyjnych w handlu przyjętych w trakcie negocjacji Rundy Urugwajskiej . Nadzorowanie realizacji zobowiązań sprowadziło się do egzekwowania obowiązkówpoleca88%
Ekonomia

CZYM RÓŻNI SIĘ GATT OD WTO?

2001r. 1986-1994r. Zgodnie z porozumieniami Rundy Urugwajskiej postanowiono, ze Sekretariat i Dyrektor Generalny GATT będą działać w ramach WTO . Powołanapoleca85%
Makroekonomia

Efekty Rundy Kennedy’ego dla handlu międzynarodowego

zakończeniu Rundy Kennedy’ego stawki taryfowe pozostałe wysokie właśnie na towary wywożone przez kraje rozwijajace się , których eksport w następnych latach mógłby ulec polepszeniu.poleca90%
Podstawy przedsiębiorczości

Polityka handlowa. Pojęcie zasady i instrumenty. Zmiany w świetle postanowień rundy urugwajskiej GATT/WTO.

Organization - WTO ) powołana w wyniku zakończenia porozumieniem " Rundy Urugwajskiej GA TT". Otworzyło to nowy rozdział w zakresie zagranicznej polityki handlowej krajów członków WTO (tj. 130 krajów) ipoleca85%
Edukacja europejska

Konferencje Ministerialne WTO - Genewa i Seattle

Konferencja ministerialna WTO w Genewie: 16-20.05. 1998 r. Konferencja w Genewie zrzeszająca przedstawicieli 132 krajów członkowskich obradowała na temat realizacji postanowień Rundy Urugwajskiej