profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Cele polityki zagranicznej Polskipoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

42 Pytania na ustny z WOSu

1 Wszystko o konstytucji. Konstytucja (z łaciny constitutio – ustanowienie), akt prawny o najwyższym znaczeniu, zwany też ustawą zasadniczą w celu podkreślenia jego wyjątkowego charakteru. Konstytucję wyróżnia: 1) szczególna treść – określa...poleca85%
Historia

Nadrzędne cele polityki zagranicznej RP

Lata 1989-1993 były czasem pracy nad stworzeniem polityki zagranicznej odrodzonego państwa. W tym czteroleciu określiliśmy główne kierunki naszej polityki. Pewne zadania zdołaliśmy już wykonać - w całości lub w części; inne są w trakcie...poleca85%
Polityka

Cele polskiej polityki zagranicznej na najbliższe 5 lat

W przeciągu ostatnich 16 lat sytuacja Polski oraz wszystkich Polaków na arenie międzynarodowej uległa diametralnej zmianie. Polska po 1989 r. jako kraj demokratyczny zaczął być dostrzegany przez kraje „Zachodu”, jak również Rosję oraz Stany...poleca82%
Wiedza o społeczeństwie

Przykładowy test z wosu dział prawo

TEST Z WOSu PRAWO W pytaniach zamkniętych jest tylko jedna poprawna odpowiedź. Czytaj uważnie pytania . Powodzenia! 1. Wyjaśnij pojęcie prawapoleca85%
Edukacja europejska

Wybrane zagadnienia z Unii Europejskiej (UE)

W załączniku macie kilka zagadnień co do UE , mi się przydały na egzamin - komuś mogą z WOSu :) PzDrpoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Kilka pojęć z WOSu.

powszechnym, nakładane z mocy prawa przez państwo lub inne organy władzy publicznej, np. samorządy lokalne- na osoby fizyczne i prawne. ). Jest częścią polityki finansowej państwa. Na gospodarkę wpływapoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Co to jest starość ?

sprzecznie cechy jako charakterystyczna dla wieku starszego , np. smutek ale i radość lub starczy egoizm i despotyzm , ale też okazywanie bezinteresownej miłości . To jest zadanie z WOSU mam nadzieje , że się przyda bo mi bardzo się przydało .poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Zagadnienia z Wosu

istnieje. W wielu kulturach trwałość rodziny oparta jest na więzi małżeńskiej. W większości też jest to związek mężczyzny z kobietą, w którym członkowie rodziny dążą do posiadania potomstwa poprzez