profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Cele polityki zagranicznej Polski



poleca85%
Historia

Nadrzędne cele polityki zagranicznej RP

Lata 1989-1993 były czasem pracy nad stworzeniem polityki zagranicznej odrodzonego państwa. W tym czteroleciu określiliśmy główne kierunki naszej polityki. Pewne zadania zdołaliśmy już wykonać - w całości lub w części; inne są w trakcie...