profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Cechy Sarmaty na podstawie Pamiętników Jana Chryzostoma Paskapoleca83%
Język polski

Jan Chryzostom Pasek - przykład prawdziwego szlachcica-sarmaty.

Jan Chryzostom Pasek był potomkiem zubożałej , zagrodowej szlachty , a jego ojciec siedział już na dzierżawie , nie na zagrodzie . Z jezuickiego kolegium w Rawie Mazowieckiej , z której okolic pochodził , zaciągnął się do wojska w czasie najazdu...poleca88%
Język polski

Matura z polakiego ustny

1.Charakterystyka zjawiska Sarmaty na podstawie „Pamiętników” J. Ch. Paska i utworów W. Potockiego. Ideologia sarmatyzmu oparta była na tezie renesansowych kronikarzy – historyków Miechowity i Marcina Bielskiego, którzy przypisywali polskiej...poleca85%
Język polski

Omów wybrane fragmenty "Pamiętników" Jana Chryzostoma Paska - jako dokument epoki i dzieło literackie.

Wiek XVII w literaturze polskiej pozostawiał spuściznę literacką wprawdzie nie utrwaloną drukiem, ale barwną i zróżnicowaną. Szlachta pisała wtedy chętnie wiersze (Wacław Potocki, Zbigniew Morsztyn, Szymon Zimorowic), listy (te najsłynniejsze,...poleca80%
Język polski

Różne oblicza sarmatyzmu w literaturze i kulturze polskiego baroku – Wacław Potocki i Jan Chryzostom Pasek

Pasek przedstawił portret polskiego Sarmaty , którego wówczas uważano za przykład prawego szlachcica . Jego pamiętniki przepełnione są ideologią ogółu XVII- wiecznej szlachty, ideologią, którapoleca83%
Język polski

Obraz sarmaty w literaturze baroku i oświecenia

. Nurt ziemiański reprezentowali Wacław Potocki i Jan Chryzostom Pasek . To właśnie na podstawie ich sposobu ukazania szlachty możemy rozróżniać dwa zupełnie inne oblicza sarmatyzmu. Janpoleca85%
Język polski

Portret rycerza, szlachcica i dworzanina

, jak naprawdę wyglądało życie prawdziwego Sarmaty . Po rozbiciu obozu została zorganizowana uczta. Uczta a raczej popijawa, ponieważ jak to sam Pasek ujął: „panowie Nauczyńscy pili u brata swegopoleca85%
Język polski

Sarmata i sarmatyzm.

-szlacheckiego. W swoich pamiętnikach Pasek przedstawił portret polskiego Sarmaty , którego wówczas uważano za przykład prawego szlachcica . Jego pamiętniki przepełnione są ideologią ogółu XVII- wiecznej szlachtypoleca84%
Język polski

Oto lektury, które budują wzorce udanego życia. Uzasadnij opinię.

przywdzianiem korony jerozolimskiej. J.Ch. Pasek , będący również bohaterem prawdziwym wiódł przykładne życie PRAWDZIWEGO polskiego sarmaty . Dobre życie. W pozytywizmie, ukazała się powieść