profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Cechy ruchu drgającegopoleca81%
Fizyka

Fale mechaniczne

1. Przykłady ciał drgających. Ciała poruszające się ruchem drgającym: - wahadło - membrana głośnika - struny instrumentów muzycznych - struny głosowe Wielkości jakimi charakteryzuje się ruch drgający: - amplituda (A) - okres drgań (T)...poleca85%
Fizyka

Fale mechaniczne (ruch drgający, fale harmoniczne itp.)

Ruch drgający: Jeżeli punkt materialny porusza się ruchem okresowym ( powtarza się w regularnych odstępach czasu ) tam i z powrotem po tej samej drodze, to taki ruch nazywamy drgającym ( wibracyjny, oscylacyjny ) Prosty oscylator harmoniczny:...poleca77%
Fizyka

Ruch drgający

RUCH DRGAJĄCY - jest to ruch, przez który ciało pod wpływem działającej siły drga. Wielkości opisujące ruch drgający to: - amplituda - maksymalne wychylenie z położenia równowagi - częstotliwość - liczba drgań w 1 sekundzie - okres drgań -...poleca85%
Fizyka

Fale

mechanicznymi. Mogą one rozchodzić się w ciałach stałych, cieczach i gazach. Zakres częstotliwości jakie mogą mieć podłużne fale mechaniczne , jest bardzo szeroki, przy czym falami dźwiękowymipoleca81%
Fizyka

Fale mechaniczne

Fale są to rozprzestrzeniające się w ośrodku materialnym lub polu zaburzenia pewnej wielkości fizycznej charakteryzującej stan tego ośrodka lub pola. Fale sprężyste natomiast są to mechanicznepoleca82%
Fizyka

Fale mechaniczne

Falą nazywany zaburzenie rozchodzące się w danym ośrodku. Źródłem każdej fali jest drganie. Fale dzielimy ze względu na: - Rodzaj drgań - Mechaniczne - Elektromagnetyczne - Amplitudępoleca85%
Fizyka

Fale dźwiękowe

Fale dźwiękowe są podłużnymi falami mechanicznymi. Mogą one rozchodzić się w ciałach stałych, cieczach i gazach.Zakres częstotliwości jakie mogą mieć podłużne fale mechaniczne ,jest bardzo szerokipoleca85%
Fizyka

Fale mechaniczne z uwzględnieniem fal dźwiękowych.

wszelkiego rodzaju drgań. I tak np. rozchodzenie się zaburzeń stanu pola elektromagnetycznego stanowi falę elektromagnetyczną, a ośrodka mechanicznego (sprężystego) – falę mechaniczną (sprężystą). Do