profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Cechy Procesu wychowaniapoleca85%
Pedagogika

Pojęcie ogólne o pedagogice

Słowo pedagogika wywodzi się z języka greckiego: paidos- dziecko, chłopiec ago- prowadzę agagos- prowadzący Paidagogos miał za zadanie doprowadzić dziecko na miejsce ćwiczeń fizycznych, nauczyć go czytać, pisać i recytować. Całość czynności...poleca85%
Pedagogika

Teoria wychowania Wykłady Marek Ejsmond (Ateneum Gdańsk)

Teoria wychowania - jako dyscyplina wiedzy jest podstawową dyscyplina pedagogiczną zajmująca się wychowaniem człowieka. Głównym podmiotem zainteresowań jest wychowanie, kształtowanie postaw i cech osobowości człowieka. Definicje wychowania:...poleca85%
Pedagogika

Pedagogika ogólna - wykłady

Słowo pedagogika wywodzi się z języka greckiego: paidos- dziecko, chłopiec ago- prowadzę agagos- prowadzący Paidagogos miał za zadanie doprowadzić dziecko na miejsce ćwiczeń fizycznych, nauczyć go czytać, pisać i recytować. Całość czynności...poleca85%
Pedagogika

Współczesne prądy i kierunki w pedagogice XX wieku - charakteryzacja

sprawności bez pomocy nauczycieli. Instytucje powołane do organizowania kształcenia nazywamy systemem kształcenia. Z punktu widzenia przyswajanej wiedzy wyróżniamy: • kształcenie ogólne • kształceniepoleca85%
Pedagogika

Metody badawcze

Dyscypliny budujące pedagogikę: -historia wychowania -teoretyczne podstawy opieki i wychowania -dydaktyka -metodologia POJĘCIE -jest to umysłowa reprezentacja pewnej klasy obiektów; myślowe uchwyceniepoleca86%
Pedagogika

Integracja w pedagogice wczesnoszkolnej

trwania zajęć Cele ogólne Cele operacyjne: Uczeń.. Metody Formy pracy Środki dydaktyczne Literatura Przebieg zajęć 10. Metody nauczania ? prowadzenia zajęć (sposoby pracy z dziećmi) Metoda ? (methodospoleca85%
Pedagogika

Pojęcia pedagogiczne

Pojęcia pedagogiczne. Wychowanie – w najszerszym tego słowa znaczeniu oznacza całokształt oddziaływania rodziców, wychowawców i środowiska na rozwój dzieci i młodzieży. W tym sensie pojęcie