profil

Teksty 33
Zadania 0
Słowniki 3
Grafika 0
Filmy 0

Byt

polecab/d
Słownik etymologiczny języka polskiego

byt

Kategoria: Być

1. ‘całokształt życia, istnienie, życie’; 2. ‘warunki materialne, podstawa egzystencji, utrzymanie’; 3. ‘mieszkanie, przebywanie’ (XV w.) ; 4. ‘miejsce pobytu’(XVI w.); od XIV w.; podobne wyrazy w in. językach słow. (np. czes. byt ‘mieszkanie, kwatera; egzystencja, życie’, ros. byt ‘życie, sposób życia, warunki życia’) < psłow. *bytъ ‘istnienie, życie, bytowanie’ < czasownik *byti z przyrostkiem *-tъ

poleca84%
Słownik motywów literackich

Ubóstwo wsi w literaturze dwudziestolecia międzywojennego

Kategoria: Wieś

Nie waha się mówić o ubóstwie i ciemnocie wsi literatura polskiego dwudziestolecia. Na wsi pracują (w dwóch kolejnych majątkach) bohaterowie Nocy i dni Marii Dąbrowskiej, Barbara i Bogumił Niechcicowie, obserwując ciężką pracę i złe warunki życia chłopów. Dziedzic nie daje pieniędzy na poprawę bytu włościan, bo ona go nie interesuje. Chłopi panicznie boją się szpitali i lekarzy, walka z ciemnotą będzie jeszcze trwała całe lata. Zarówno Noce i dnie , jak i Granica Zofii Nałkowskiej...

poleca60%
Słownik motywów literackich

Kultura śmiecia

Kategoria: Kultura masowa

Coraz częstsze są też skojarzenia kultury masowej z kulturą śmietnika. Śmietnik jest paradoksalnie coraz częstszym motywem tekstów współczesnych. Powtarza się on i w pisanych w Ameryce wierszach Stanisława Barańczaka, i w spostrzeżeniach emigrantki z Bałkanów – Dubravki Ugrešić w Amerykańskim fikcjonarzu , i w wierszach metafizycznych Jarosława Marka Rymkiewiczaz nagrodzonego Nike tomu Zachód słońca w Milanówku . To właśnie na śmietniku, na którym są „puszki, plastik, dwa psie gówna i...