profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Byt i niebyt

poleca47%
Słownik motywów literackich

Spadkobiercy Trenów

Kategoria: Czarnolas, Jan z Czarnolasu, Urszula Kochanowska

Do tych różnych aspektów „rzeczy czarnoleskiej” odwołują się kolejni polscy poeci. Bolesław Leśmian w wierszu Urszula Kochanowska powróci do dramatu z Trenów , by rozpatrywać tak bardzo interesującą go zagadkę życia i śmierci. Historia Urszulki Kochanowskiej, przeniesionej do nieba i tęskniącej za Czarnolasem, stanie się dla Leśmiana pretekstem do tworzenia tak chętnie kreowanych przez poetę istot funkcjonujących na granicy bytu i niebytu, ziemskiego i nieziemskiego życia („Zbliż się do...