profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Bunt przeciwko ojcu

poleca61%
Słownik motywów literackich

Bunt w rodzinie

Kolejnym aspektem buntu jest bunt w rodzinie, np. syna przeciw ojcu. Z problemem tym spotykamy się np. w Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej (Witold i Benedykt), Chłopach Władysława Reymonta (Antek i Maciej), Nocach i dniach Marii Dąbrowskiej (Tomaszek i rodzice), Moralności pani Dulskiej (Zbyszko i matka).poleca85%
Język polski

Bunt jako wyraz niezgody na rzeczywistość. Odwołując się do wybranych tekstów literatury zaprezentuj bohaterów którzy bunt uznali za konieczność.

, miłości, rodzinie i przeciwko sobie. W obecnych czasach niektórzy słabi psychicznie, a może nawet fizycznie swój bunt przedstawiając w listach do gazet, czy poprzez kłótnie na coraz bardziej popularnychpoleca85%
Język polski

Bunt

buntu, jak i „obiekty”, przeciwko którym człowiek występował. Bunt przeciwko zastanej rzeczywistości epoka romantyczna wpisała w swój program literacki. Bohater romantyczny to przede wszystkimpoleca78%
Język polski

Bunt - motyw buntu w literaturze

między życiem a śmiercią. Karą za bunt było zamurowanie jej w grocie. F. Yillon „Wielki Testament" Oprócz wizerunku łotra, oszusta i żebraka, Yillon stworzył również obrazpoleca85%
Język polski

Bunt jako wyraz niezgody na rzeczywistość. Odwołując się do wybranych tekstów literatury zaprezentuj bohaterów, którzy bunt uznali za konieczność.

, miłości, rodzinie i przeciwko sobie. W obecnych czasach niektórzy słabi psychicznie, a może nawet fizycznie swój bunt przedstawiając w listach do gazet, czy poprzez kłótnie na coraz bardziej popularnychpoleca85%
Pedagogika

Dziecko w rodzinie alkoholowej - Wideo- wykłady Prof. JerzegoMellibrudy z Instytutu Psychologii Zdrowia PTP.

kontrolowanie kontaktów  bunt , sprzeciw, tworzenie problemów  przystosowanie się- ukrywanie się  pogłębianie zależności emocjonalnej i unikanie odpowiedzialności C/ Role rodzinne w rodzinie