profil

Teksty 43
Zadania 0
Słowniki 8
Obrazy 0
Wideo 0

Budowa

polecab/d
Słownik etymologiczny języka polskiego

budowa

Kategoria: Budować

poleca20%
Słownik Frazeologiczny

Budowa

polecab/d
Chemia

Podsumowanie

Kategoria: Aldehydy i ketony

poleca43%
Chemia

Podsumowanie

Kategoria: Węglowodory aromatyczne

etan eten etyn benzen wzór sumaryczny C 2 H 6 C 2 H 4 C 2 H 2 C 6 H 6 krotność wiązania węgiel–węgiel pojedyncze podwójne potrójne długość wiązania jest pośrednia między długością wiązania pojedynczego a podwójnego typ hybrydyzacji sp 3 sp 2 sp sp 2 budowa przestrzenna płaska liniowa płaska charakterystyczny typ reakcji substytucja addycja,...

poleca53%
Geografia

Budowa środowiska przyrodniczego (krajobrazu)

Sfery, komponenty, elementy i cechy środowiska oddziaływają wzajemnie na siebie i są od siebie zależne. Różnorodne wzajemne powiązania pomiędzy nimi sprawiają, że w każdym miejscu geosystemu kuli ziemskiej środowisko przyrodnicze jest różne i funkcjonuje we właściwy sobie sposób. Środowisko przyrodnicze stanowi zatem złożony efekt oddziaływania różnorodnych sił przyrody i stale podlega ewolucyjnym zmianom.

poleca63%
Chemia

Budowa

Kategoria: Węglowodory nienasycone (alkadieny)

Alkadieny to związki, w cząsteczkach których występują dwa wiązania podwójne. W zależności od wzajemnego ułożenia (rozmieszczenia) wiązań podwójnych względem siebie wyróżnia się alkadieny posiadające w cząsteczce: a) wiązania w układzie skumulowanym (sąsiadujące ze sobą) b) wiązania w układzie sprzężonym (rozdzielone jednym wiązaniem pojedynczym) b) wiązania w układzie sprzężonym (rozdzielone jednym wiązaniem pojedynczym) Alifatyczne alkadieny tworzą szereg...

poleca48%
Biologia

Budowa

Kategoria: Budowa i czynności życiowe grzybów

Nieliczne grzyby mają ciało zbudowane z jednej, jednojądrowej komórki. Większość zbudowana jest z wielojądrowych lub wielokomórkowych, nitkowatych, rozgałęzionych struktur zwanych strzępkami , których splot stanowi grzybnię (plechę grzybów). Strzępki mogą być ułożone luźno lub splatać się ciasno, tworząc grzybnię plektenchymatyczną. Z plektenchyny zbudowane są przede wszystkim owocniki grzybów , przyjmujące różną postać, kapeluszowatą, kulistą, miseczkowatą, kopytowatą. W strzępce...

poleca66%
Geografia

Budowa wnętrza Ziemi

Budowa wnętrza naszej planety wciąż nie jest do końca znana.Z powodu wysokich temperatur i ciśnienia nie jesteśmy w stanie dostać się zbyt daleko w głąb Ziemi. Najgłębsze wiercenia nie przekroczyły głębokości 14 km, czyli 0,2% odległości do środka Ziemi. Stąd nasza wiedza o wnętrzu tej planety opiera się w znacznej mierze na badaniach prowadzonych metodami pośrednimi.Badaniem budowy wnętrza Ziemi zajmuje się geofizyka . Badania geofizyczne, w tym głównie badania fal sejsmicznych, pozwoliły...