profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Budowa Starego Testamentupoleca86%
Język polski

O Biblii

Biblia to Stary i Nowy Testament. Słowo "testament" oznacza "przymierze", czyli Biblia to stare i nowe przymierze z Bogiem. Biblię inaczej nazywamy Pismem Świętym. Nazwy te funkcjonują zamiennie. Słowo "biblia" w języku greckim oznacza "księgi"....poleca84%
Język polski

Biblia jako najważniejsze dzieło w histori ludzkości

Znaczenie słowa biblia. Słowo „biblia” pochodzi od greckiego słowa biblion, co znaczy „księga”. Jest to zbiór ksiąg uznanych w religii chrześcijańskiej za święte. Podział i data powstania. Biblia składa się ze Starego i Nowego Testamentu....poleca85%
Język polski

Kanon Biblii

Biblia chrześcijanina składa się ze Starego i Nowego Testamentu. Stary Testament jest dziedzictwem religii żydowskiej, i zawiera księgi święte także dla Żydów (tworzące kanon żydowski zwany Tanach). Stary Testament składa się z Tanachu (39...poleca80%
Język polski

Najważniejsze informacje o Biblii

-Aramejski -grecki Tłumaczenia Biblii : -Septuaginta- przetłumaczone na jęz. grecki. jest to tłumaczenie pierwszych pięciu ksiąg III-II p.n.e -Wulgata- przekłąd Biblii na łacinę. Przekładu tego dokonał śwpoleca83%
Język polski

Kanon w biblii

Na przestrzeni dziejów kanon ksiąg wchodzących w skład Biblii zmieniał się w obrębie każdej z wielkich religii monoteistycznych. Dotyczy to w szczególności chrześcijaństwa, w którego łonie bardzopoleca82%
Język polski

Potop w Biblii i eposu o Gilgameszu.

łaskami. Różnicami są natomiast miejsce występowania ludności, przed potopem- Mezopotamia i okolice Morza Czarnego. W Biblii mówi się o dokładnych 40 dniach i nocach deszczu. Różnicą było, iż spokojowipoleca85%
Język polski

Kulturotwórcza rola Biblii

wzorców osobowych, postaw, fabuł, anegdot, wątków i motywów, symboli i metafizycznych odniesień. Do Biblii sięgali praktycznie wszyscy wielcy malarze, pisarze, kompozytorzy i filozofowie. Motywypoleca81%
Język polski

Powstanie świata wg Biblii i wg Mitilogii - porównanie.

sprawował sam Bóg. Początek świata w mitologii ukazany jest jako walka o władzę bogów, którzy pierwsi wyłonili się z chaosu. Dopiero później na skutek ich działań tworzą się kolejne elementy natury