profil

Wybierz przedmiot
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Budowa organizmupoleca85%
Biologia

Zależność między budową a funkcjonowaniem organizmu

Pierwsze organizmy żywe pojawiły się w wodzie. Oddychanie umożliwiał im tlen w niej rozpuszczony. Jednak zwierzęta wodne w większym stopniu niż lądowe narażone są na niedobór tlenu. Jest tak, ponieważ tez woda szybko ubożeje w tlen w najbliższym...