profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Budowa organelli komórkowychpoleca83%
Biologia

Komórka. Budowa i funkcje organelli komórkowych; porównanie komórek prokariotycznych i eukariotycznych

Porównanie komórek prokariotycznych i eukariotycznych 1. Komórka prokariotyczna Charakteryzuje się brakiem jądra komórkowego. DNA znajduje się w pewnym rejonie cytoplazmy, nie oddzielony od niej błoną. Cząsteczki DNA w większości komórek...poleca87%
Biologia

Korelacje między budową a pełnioną funkcją organelli komókrowych

Na początku może najprostsze pytanie. Czym są: komórka i organelle komórkowe? A więc komórka jest to podstawowa jednostka funkcjonalna i strukturalna każdego żywego organizmu. Odkrył ją Robert Hook. Różnią się one między sobą kształtem jak i...poleca82%
Biologia

Porównanie komórek prokariotycznych i eukariotycznych

komórek prokariotycznych są koliste i połączone z niewielką ilością białek. Komórki prokariotyczne są to komórki małe (wymiary rzędu kilku mikrometrów). Są to komórki bakterii. 2. Komórkapoleca84%
Biologia

Porównanie budowy i funkcji organelli komórkowych komórek Prokariota i Eukariota

. Mitochondria - ciałka bardzo drobne, ledwie dostrzegalne w mikroskopie świetlnym, są składnikiem wszystkich komórek eukariotycznych , zarówno roślinnych jak i zwierzęcych. Pełnią funkcję oddechową ipoleca85%
Biologia

Porównanie komórek

Porównanie komórek prokariotycznych i eukariotycznych 1. Komórka prokariotyczna: Charakteryzuje się brakiem jądra komórkowego. DNA znajduje się w pewnym rejonie cytoplazmy, nie oddzielony od niejpoleca80%
Biologia

Rola organelli komórkowych.

swobodnie pływać w cytoplazmie (służą one do syntezy białek nie eksportowanych poza komórkę- enzymy wewnątrzkomórkowe, białkowe elementy błon komórkowych i inne) lub przyczepione do retikulumpoleca85%
Biologia

Komórka i jej struktura.

strukturalną i funkcjonalną integralność oraz umożliwia im ruch (w niektórych typach komórek ) i wewnątrzkomórkowy transport. Każdy kompartment jest zespołem określonego rodzaju organelli mających taką