profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Budowa geologiczna pobrzeży południowobałtyckichpoleca80%
Geografia

Gospodarka w pasie pobrzeży południowobałtyckich, ocena środowiska naturalnego pojezierzy polskich dla gospodarki, zagospodarowanie nizin środkowopolskich.

GOSPODARKA W PASIE POBRZEŻY POŁUDNIOWOBAŁTYCKICH 1. POŁOŻENIE: Obszary nizinne przylegające do Bałtyku. Wydzielono: Nizinę Szczecińską, Pobrzeże Słowiańskie, Pobrzeże Gdańskie i Żuławy Wiślane. 2. KLIMAT: Morski o łagodnych zimach i...poleca77%
Geografia

Charakterystyczne cechy środowiska przyrodniczego Nizin Środkowopolskich

Charakterystyczne cechy środowiska przyrodniczego Nizin Środkowopolskich : - Słabo urozmaicona rzeźba terenu - Małe wysokości bezwzględne - Głównie bory sosnowe, rzadsze są grądy, a w dolinach rzekpoleca80%
Geografia

Zagospodarowanie Nizin Środkowopolskich

Zagospodarowanie Nizin Środkowopolskich jest zróżnicowane. Dominującą rolę w gospodarce odgrywa rolnictwo, sadownictwo i warzywnictwo. Obszar nizin ma charakter przemysłowo usługowy. Przemysł główniepoleca80%
Geografia

Opis Pobrzeży

łagodne zimy. W całym pasie Pobrzeży Polski występują krajobrazy nadmorskie :wydmowy, wysoczyznowy (nadmorskie urwiska, klify), deltowy i jeziorno-bagienny. Ukształtowanie tych form terenu było zależne odpoleca85%
Geografia

Pobrzeża

mas powietrza z nad oceanu. Pojezierze wielkopolskie lezy w cieny opadowym. Poznan: osrodek bankowosci,przemysl elektro maszynowy, spożywczy,chemiczny.Wyzsze uczelnie,ogrod botaniczny i palmiarniapoleca82%
Geografia

Polska- przykładowe pytania i odpowiedzi

środkowopolskich ? Co wpłynęło na dzisiejszy wygląd pasa nizin ? Jak nazywamy taki wpływ rzeźby? Rzeźba w pasie nizin środkowopolskich nie jest urozmaicona , teren jest równinny. Na taka rzeźbę terenu