profil

Zagospodarowanie Nizin Środkowopolskich

poleca 80% 1363 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Zagospodarowanie Nizin Środkowopolskich jest zróżnicowane. Dominującą rolę w gospodarce odgrywa rolnictwo, sadownictwo i warzywnictwo. Obszar nizin ma charakter przemysłowo usługowy. Przemysł głównie przetwórczy (w tym maszynowy, środków transportu, chemiczny oraz spożywczy i lekki), przemysł elektromaszynowy, maszynowy i włókienniczy. Zlokalizowany jest w dużych ośrodkach miejskich (Warszawskim, Wrocławskim, Łódzkim, Białostockim). W mniejszych miastach rozwinął się przemysł cementowy, sodowy, materiałów budowlanych, drzewny i spożywczy.
Największe miasta pasa nizin pełnią nie tylko funkcje przemysłowe, lecz także komunikacyjne, administracyjne, kulturalne i naukowe.
Pas Nizin Środkowopolskich nie jest zasobny w surowce mineralne które występują w niewielkich ilościach na Nizinie Podlaskiej i Polesiu Lubelskim. Wydobywa się tu jednak gaz ziemny (w rejonie Ostrowa Wielkopolskiego i Milcza na Nizinie Wielkopolskiej), nieco ropy naftowej, sól kamienną (Kłodawa, Iwanowrocław) i trochę surowców skalnych. Największe znaczenie posiadają występujące w okolicach Konina i Turku na Nizinie Wielkopolskiej i Bełchatowa w obrębie Wzniesień Łódzkich złoża węgla kamiennego. Są one niemal w całości wykorzystywane na cele energetyczne i spalane w elektrowniach „Konin”, „Pątnów” (koło Konina) i „Adamów” (koło Turku). Węgiel ten wydobywa się metodą odkrywkową, zdejmując zalegające na nim warstwy skalne.
Na terenie Niziny Śląskiej (Głogów, Lublin, Legnica, Polkowice) występują znaczące gospodarczo złoża miedzi, zaliczane do największych na świecie, które dały początek Lublińsko - Głogowskiemu Okręgowi Miedziowemu. Obok miedzi uzyskuje się tam srebro oraz inne domieszki wydobywanej rudy (nikiel, ołów, kobalt, arsen).
W zagospodarowaniu terenu przeważa rolnictwo. Najkorzystniejsze warunki naturalne dla jego rozwoju są na Nizinie Śląskiej, gdzie występuje łagodny klimat, długi okres wegetacyjny oraz dobre gleby. Na lepszych glebach uprawia się pszenicę, buraki cukrowe, rzepak i kukurydzę, na gorszych ziemniaki i żyto. Na Nizinie Wielkopolskiej występują gorsze warunki klimatyczne i glebowe. Głównym problemem jest tam stepowienie gruntów. Przeważnie uprawia się ziemniaki i żyto. Na Nizinie Mazowieckiej dominują uprawy pszenicy, ziemniaków i żyta.
Występujące na Nizinie Mazowieckiej i na Podlesiu znaczne powierzchnie pastwisk sprzyjają hodowli bydła. W środkowej i zachodniej Polsce hoduje się trzodę chlewną.
Wokół Wrocławia, Kalisza, Łodzi i Warszawy Wzgórzach Trzebnickich rozwinęło się warzywnictwo i sadownictwo (jabłonne). Przez cały rok uprawia się tu w szklarniach sezonowe warzywa np. pomidory, paprykę, a także kwiaty.
Jednym z największych rejonów turystycznych na Nizinach Środkowopolskich jest Warszawa. Są tu liczne zabytki (stare miasto, Zamek Królewski, zespoły pałacowo-parkowe w Łazienkach i Wilanowie) oraz muzea (Narodowe, Krajowe, Wojska Polskiego). Terenami rekreacyjnymi w okolicach stolicy są Jezioro Zegrzyńskie i Puszcza Kampinoska.
Drugim ważnym ośrodkiem rekreacyjnym na Nizinie Środkowopolskiej jest Wrocław. Znajduje się tu jeden z większych w Europie zespołów gotyckich budowli na Ostrowie Tumskim i Ostrowie Piaskowym, słynny gotycki ratusz oraz Panorama Racławicka. Wrocław jest często odwiedzany przez turystów niemieckich, zwłaszcza tych, którzy mieszkali tu przed 1945 rokiem. Jest to tzw. Turystyka sentymentalna.
Rejonami turystycznymi o wyróżniających się walorach przyrodniczych i krajobrazowych są Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie, Puszcza Białowieska, a także chętnie odwiedzane od niedawna bagna biebrzańskie. W rejonie Piotrkowa Trybunalskiego zbudowano zbiornik będący obiektem wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Łodzi i Piotrkowa Trybunalskiego.
Do największych miast na Nizinie Środkowopolskiej zalicza się: zaczynając od Wielkopolski: Poznań, Kalisz, Konin, Leszno, a także leżące na Kujawach Bydgoszcz, Toruń, Włocławek i Iwanowrocław.
Główne ośrodki miejskie Mazowsza to: Warszawa, Łudź, Płock, Siedlce, Białystok, Ciechanów, Pruszków, Mińsk Mazowiecki, Ostrołęka.
Najważniejszymi miastami Niziny Śląskiej są: Wrocław, Opole, Legnica, Lublin, Oleśnica, Oława.

Podoba się? Tak Nie