profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Brzmieniowe środki stylistycznepoleca79%
Język polski

Środki stylistyczne

Środki stylistyczne - brzmieniowe, - leksykalne, - tropy stylistyczne. Środki brzmieniowe - intonacja - w trakcie wypowiadania tekstu - nadawanie mu pewnego rodzaju melodii, poprzez zmianę medolacji, w celu wyrażenia emocji,lub...poleca79%
Język polski

Analiza wiersza i Środki stylistyczne

STYCHICZNY? WYRAŹNE CZĘŚCI? NIEKONWENCJONALNY UKŁAD? 9. LICZBA WERSÓW 10. SYLABY W WERSIE 11. RYMY = PARZYSTE, OKALAJĄCE, PRZEPLATANE(KRZYŻOWE), MĘSKIE, ŻEŃSKIE 12. REFREN 13. ŚRODKIpoleca78%
Język polski

Środki stylistyczne

Środki stylistyczne (poetyckie) 1. Przenośnia (metafora) 2. Porównanie 3. Epitety 4. Ożywienie 5. Uosobienie (personifikacja) 6. Wyraz dźwiękonaśladowczy (onomatopeja) 7. Neologizm 1poleca81%
Język polski

Środki stylistyczne.

METAFORA-inaczej przeniesienie znaczenia wyrazów na inną sytuacje . Np płynę w obłokach EPITET-połączenie przymiotnika z rzeczownikiem . Np czarny jak wengiel OKSYMORON-sprzeczność znaczenia wyrazówpoleca73%
Język polski

"Pan Tadeusz" Koncert Wojskiego - dźwięki oraz środki stylistyczne

walczących zwierząt:"długo przeraźliwie wyje". 5. Walka strzelców z niedźwiedziem:"słychać zmieszane wrzaski, szczwania, gniew trwogi". 6. Hymn triumfu na cześć zwycięskiego polowania. Środkipoleca77%
Język polski

Środki stylistyczne

Fonetyczne środki stylistyczne - Onomatopeja (dźwiękonaśladownictwo) - środek polegający na takim dobieraniu wyrazów, aby naśladowały one swym brzmieniem opisywane zjawisko