profil

Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 2
Grafika 0
Filmy 0

Boskość

polecab/d
Słownik języka polskiego

Boskość

poleca54%
Słownik motywów literackich

Poeta – niezwykły kreator, arcymistrz

Literatura romantyzmu przypisywała poecie boskość, kreacyjność, niemal zrównywała twórcę z Bogiem. Ten motyw spotykamy w Improwizacji w Dziadów cz. III oraz w wierszu Arcymistrz Adama Mickiewicza, w którym Bóg ukazany został jako najdoskonalszy artysta. Motyw poety geniusza pojawia się też w twórczości symbolistów francuskich czy poetów młodopolskich.poleca85%
Filozofia

Różne ujęcia bogów na przestrzeni epok

Wiara zawsze odgrywała bardzo istotną role w życiu ludzi, dlatego też na przestrzeni lat powstawało wiele koncepcji „boga”, które były bardzo różnorodne. Zmieniały się one wraz z pojawianiem się kolejnych filozofów i następowania epok. Wszystko to...poleca83%
Język polski

"Sąd ostateczny" (obraz)- znaczenie poszczególnych rzeczy i roślin

TĘCZA- tron Chrystusa- znak Bożego miłosierdzia i symbol boskości, chwały, umów między Bogiem, a ludźmi; symbolizuje też Trójcę Świętą. POTRÓJNA AUREOLA- otaczająca głowę Chrystusa, symbol wiecznej Trójcy Świętej. KULA- podnużek Chrystusa. Pan...poleca85%
Religia

Historia Kościoła

)obecnie -kierowania Duchem Świętym -trwanie w nauce Kościoła pełny udział w Eucharystii -uczynki miłosierne -dążenie do ekumenizmu Sobory 385 Nicea Ariusz podważa Boskość Jezusa.Kościół orzeka żepoleca87%
Język polski

Opis Miniatury francuskiej pt. "Architekt wszechświata".

czerwono-niebieską szatę. Kolory te mogą symbolizować władzę, potęgę Boga oraz boskość . Jego włosy są długie i brązowe. Głowa Stwórcy otoczona jest aureolą. Stąd wiemy, że jest to osoba święta-Bóg. Jegopoleca85%
Język polski

Apoteoza pracy w „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Rozwiń temat, rozpoczynając od analizy opisu żniw w Bohatyrowiczach.-Określ funkcje tej sceny w ideowej wymowie powieści.

często jest używany kolor złoty i żółty te kolory symbolizują boskość , żółte są zboża, ścierniska pokrywające olbrzymie połacie ziemi. Pracujący wytrwale ludzie z boskiego punktu widzenia wyglądalipoleca81%
Język polski

Schiller - oda "Do Radości"

W odzie "Do Radości" prawdziwą radością dla Schillera są: boskość , szczęście, nieśmiertelność, przyjaźń, braterstwo, zwycięstwo, wolność, miłość, doskonałość, powszechność. Podmiot lirycznypoleca84%
Język polski

„Świętoszek” Moliera jest komedią charakterów i traktuje o ważnym problemie

ufa w jego boskość i nawet złego słowa przeciw niemu nie mówi. Co więcej, to własnego syna wyrzuca z domu i wydziedzicza za mówienie oszczerstw przeciwko świętoszkowi. Doprawdy, osobiście jeszcze