profil

Schiller - oda "Do Radości"

poleca 82% 1687 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

W odzie "Do Radości" prawdziwą radością dla Schillera są: boskość, szczęście, nieśmiertelność, przyjaźń, braterstwo, zwycięstwo, wolność, miłość, doskonałość, powszechność. Podmiot liryczny utworu wypowiada się w I osobie liczby mnogiej, o czym świadczą czasowniki: "wchodzimy", "wstępujemy".

Świadczy to o tym, że osoba mówiąca identyfikuje się ze zbiorowością. Podmiot mówiący występuje w I osobie liczby pojedynczej: "ja nowinę niosę wam". Podkreśla swoją indywidualność, wyjątkową misję: niesienie nowiny.

Adresatem jest wspomniana w tytule Radość, która jest wychwalana jako kreacja, źródło wiecznej wiosny i szczęśliwości. Poeta zastosował formę wołacza liczby pojedynczej. Zastosowano też zaimki: (ten, ta), rzeczowniki (przyjaciel, miłość, dusza, czas), czasowniki (rozpłomienić, wchodzić, znalazł). Wiersz skierowany jest do wszystkich, którzy są przyjaciółmi ludzi, kto potrafi kochać.

"Patrz, patrz", "biegnij, bracie, tak i ty", "bracie, [...] całą ludzkość weź w ramiona i ucałuj jeszcze raz" - odbiorcą tych słów jest jednostka określana mianem brata. Może nią być każdy człowiek. "Wstańcie, ludzie, wstańcie wszędzie" - tu też adresatem jest ogół ludzi, czyli każdy może się czuć cząstką wspólnoty.

Są też odbiorcą wypowiedzi ludzie wyłączeni ze wspólnoty. Taki człowiek jest wyobcowany, gdyż nie umie kochać innych: "kto miłości nie zna, niech nie wchodzi tu na próg".
Schiller zwraca się z apelem, aby ludzie działali w życiu wielkiej wspólnoty. Według podmiotu mówiącego każdy powienien kierować się zasadami miłości i braterstwa, cenić wolność i bohaterstwo. Zachęca do naśladowania słońca, do pędu ku radosnej przyszłości.

Cechy gatunkowe ody na przykładzie utworu "Do Radości" Schillera:
- opiewanie wielkiej idei, charakter manifestu światopoglądowego
- styl poetyczno-retoryczny (apostrofy skierowane do różnych adresatów)
- zdania i zwroty wykrzyknikowe, np. liryka apelu, dążność do hiperbolizacji (radość całego świata, radość wszystkich ludzi)
- podmiot mówiący jest dynamiczny, emocjonalnie aktywny, co wynika z zastosowanych środków artystycznych
- występowanie motywów mitologicznych, np. bogowie olimpijscy
- układ stroficzny
- melodyjność i rytmiczność tekstu

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata
Teksty kultury