profil

Historia Kościoła

poleca 85% 395 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Tożsamość wspólnoty kościoła
1)pierwotnie
-kierowana Duchem Świętym
-wspólne trwanie w nauce apostołów i spotykanie się na „łamaniu chleba”
-Duch wspólnoty wyrażający się w dzieleniu dobrem
-dążenie do jedności w wierze przez unikanie fałszu
-rozwiązania służące zgodzie i jedności
2)obecnie
-kierowania Duchem Świętym
-trwanie w nauce Kościoła pełny udział w Eucharystii
-uczynki miłosierne
-dążenie do ekumenizmu
Sobory
385 Nicea Ariusz podważa Boskość Jezusa.Kościół orzeka że syn jest współistotny Ojcu
381 Konstantynopol Macedoniusz podważa Boskość Ducha Świętego. Kościół orzeka ze Duch Święty jest Bogiem
431 Efez Nestoriusz głosi ze w Chrystusie są dziwie osoby(Boska i ludzka) oraz podważa ze Maryja jest Bogurodzica
451 Chaledon Monofizycy głoszą ze w Jezusie istniała tylko jedna natura. Kościół orzeka ze w Boskiej osobie Jezusa Chrystusa są dwie natury.
„Symbol nicejsko-konstantynopolitański” został sformułowany w czasie dwóch pierwszych soborów powszechnych w Nicei i Konstantynopolu. Symbole te gwarantują jedna interpretacje wiary kościoła
Chrystianizacja Polski
Proces ten został zapoczątkowany przez chrzest Mieszka 1 w 966.
Schizma wschodnia- (1054) rozłam miedzy chrześcijaństwem wschodnim i zachodnim Przyczyny: -ekskomunikowanie przez papieskiego posła kardynała Humberta patriarchy Konstantynopola rywalizacja pomiędzy Kościołem Bizantyjskim a Rzymskim o strefy wpływów w Europie, szczególnie na słowiańszczyźnie.- różnice religijne, Kościół Wschodni odrzucał część dogmatów rzymskich - różnice organizacyjne - Rzym od drugiej połowy IX wieku dążył do podporządkowania sobie Wschodu
Wyprawy krzyżowe- to łączna nazwa wszystkich krucjat prowadzonych od XI do XIII w. w celu obrony miejsc związanych z religią chrześcijańską w Palestynie
Zakony ascetyczne
-Kartuzi(Francja) – ich celem była modlitwa scisly post przez cale zycie praca nad uprawa nieużytków stale milczenie
-Cystersi- zako benedyktynow zreformowany przez sw. Roberta i sw. Bernardyna. Zajmowali się rolnictwem żemioslem i walka z herezjami
-Zakony żebrzące- franciszkanie sw. Franciszka jest najwiekszym świętym okresu średniowiecza od niego pochodza 3zakony
-Dominikanie- poświęcili się pracy nad nawracaniem chertetyków zajmowali się nauka i kaznodziejstwem
Jezuisci-zalozyciel sw ignacy Loyole Cel: utwierdzenie i rozszerzenie wiary przez wychowanie kapłanów i młodzieży z uprzywilejowanych warst społecznych .
Pijarzy-ojcowie szkoł poboznych zalożciel Józef Kalasty Cel: wychowanie Molodziezy uboższej .w Polsce slawe i uznanie wśród pijarow zdobyl ks Stanisław Konarski
Urszulani-zalozycielka Sw Aniela Medici Cel:początkowo wspieranie ubogich i chorych oraz kształceniem dzieci pozniej wychowanie kształcenie dziewcząt
Kapucynie-zalozyciel Mateusz Bassi –przywrocona regule Franciszka .zajeli się praca duszpasterska wśród ludzi
Karmelicie-zreformowane przez Sw terese od dzieciatka Jezus i sw Jaza od Krzyza.Zakon Kontemplacyjny –dazenie do wyższej pobożności zagłębianie się w Bogu przez modlitwe

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty