profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Bony skarbowepoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Papiery wartościowe

Papier wartościowy, dokument uosabiający przysługujące jego posiadaczowi prawa majątkowe. Do najpopularniejszych papierów wartościowych zalicza się akcje, obligacje, bony skarbowe, bony oszczędnościowe, banknoty, czeki i weksle, a także jednostki...poleca85%
Prawo

Prawo finansowe

OPRACOWANIA Z PRAWA FINANSOWEGO: 1. Akty prawne Unii Europejskiej jako źródła prawa podatkowego. Źródłami międzynarodowego prawa finansowego są: porozumienia, umowy i konwencje międzynarodowe, akty prawne organizacji i instytucji...poleca85%
Ekonomia

Papiery wartościowe.

dla maklerów. Pierwsi mogą nie bać się kradzieży, a drudzy nie muszą codziennie przeliczać setek tysięcy sztuk akcji i obligacji. Papiery wartościowe są to dokumenty stwierdzające prawa majątkowe opoleca82%
Podstawy przedsiębiorczości

Papiery wartościowe

Papiery wartościowe : to dokumenty stwierdzające istnienie określonych praw podatkowych, a realizacja tych praw jest możliwa na podstawie okazania lub zwrotu ich. Podział papierów wartościowychpoleca84%
Podstawy przedsiębiorczości

Papiery wartościowe

spełnienia określonego świadczenia. Są to papiery wartościowe masowego obrotu, występują, więc w seriach. W przeciwieństwie do akcji, obligacje nie dają ich posiadaczowi żadnych uprawnień względempoleca89%
Administracja

Papiery wartościowe

Papiery wartościowe są to dokumenty, które stwierdzają istnienie określonego prawa majątkowego, którego realizacja możliwa jest jedynie poprzez okazanie tych dokumentów bądź ich zwrot. Maja onepoleca83%
Finanse i bankowość

Papiery wartościowe

. Podział papierów wartościowych ze względu na sposób przenoszenia praw. - Papiery wartościowe imienne; - Papiery wartościowe na zlecenie; - Papiery wartościowe na okaziciela