profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Bogactwo mineralne pomorzapoleca85%
Geografia

Pobrzeża i niziny w Polsce.

Pas pobrzeży południowopolskich jest stosunkowo wąski, przeważają na nim osady moreny dennej, czyli głównie gliny i żwiry. W dolinach rzek z wylewów rzek utworzyły się żyzne gleby mady, których największy obszar znajduje się na Żuławach Wiślanych....poleca85%
Geografia

Pobrzeża

niż.sl.jest najcieplejszy w Polsce zimy krotkie i ladgodne wiosna jeszczowa zagrozeniem sa tylko letnie wezbrania odry-silne deszcze. Czarne ziemie wykształcone na lessach.gleby brunatne polowe ipoleca83%
Geografia

Krainy geograficzne-5(pobrzeża,pojezierza,niziny, wyżyny, kotliny podkarpackie)

NIZINY ŚRODKOWOPOLSKIE: Położenie : Miedzy pasem pojezierzy a Wyżynami Polskimi. Wydzielono niziny : Śląską, Wielkopolską, Mazowiecką, Podlaską i Polesie Lubelskie. Klimat: W zachodniej części opoleca85%
Geografia

Geografia Polski

Wiślane- Żuławy Wiślane, region naturalny w północnej Polsce , środkowa, największa część Pobrzeża Gdańskiego, stanowiąca wewnętrzną deltę Wisły, zamkniętą od strony Zatoki Gdańskiej Mierzeją Wiślanąpoleca85%
Turystyka i rekreacja

Próba regionalizacji fizyczno – geograficznej w systemie dziesiętnym według J. Kondrackiego terytorium obecnego powiatu łowickiego.

terytorium Polski wymusiły potrzebę uporządkowania poglądów dotyczących regionalizacji fizyczno- geograficznej i nazewnictwa regionów. W Polsce klasyfikacją regionów zajmował się J. Kondracki, który wpoleca85%
Geografia

Surowce w Polsce, zastosowanie, III i IV- rzed

wapienne i gipsowe; Trzeciorzęd w Polsce * odmłodzenie rzeźby Sudetów * powstają Karpaty * roślinne torfowiska leśne i szuwarowe dają początek dzisiejszym złożom węgla brunatnego * wskutek wyparowania wody