profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Bitwa nad rzeką Marną przebiegpoleca86%
Historia

Notatki z I Wojny Światowej.

Geneza I WŚ: a)konflikty kolonialne: -w Afryce: między Anglią a Francją; między Francją a Niemcami; -w Azji: między Anglią a Rosją na terenie Persji i Afganistanie; między Rosją a Japonią na terenie Chin i Korei; między Anglią i Niemcami na...poleca85%
Historia

I wojna światowa - notatki

ultimatum. 28 lipca Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii. W ciągu kilku następnych dni Niemcy i Astro-Węgry znalazły się w stanie wojny z Rosją, Fracją i Wlk. Brytanią. W I wojnie światowejpoleca83%
Historia

Pierwsza wojna światowa notatki

samym roku został komendantem wojskowym Komisji Tymczasowej Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych (KTSSN). Z chwilą wybuchu I wojny światowej zarządził mobilizację strzelców i 6 sierpnia 1914poleca85%
Historia

II Wojna światowa.

granicy Francuskiej o Bitwa flandryska nad kanałem La Manche o 14 VI 1940 wkroczenie do Paryża o 10 VI do wojny z Francją przystąpiły Włochy o Prośba o rozejm :  Alzacja i Lotaryngia oddane IIIpoleca82%
Język polski

Teatr absurdu - luźne notatki

antyspołeczny. Miejsce: Po II wojnie światowej stolicą sztuki i dramatu stał się Paryż i to właśnie tam nastąpił rozkwit dramatu surrealistycznego zwanego teatrem absurdu, zaś dramatopisarze mieszkającypoleca89%
Historia

Notatki na podstawie podręcznika do historii M.Gładysz: założenia twórców USA, wojna secesyjna itp.

. Pro¬gram ten stal się podstawą izolacjonizmu, który zdominował poli¬tykę zagraniczną państwa amerykańskiego aż do czasów I wojny światowej . RÓŻNICE MIEDZY PÓŁNOCĄ A POŁUDNIEM Wraz z rozwojem