profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Bioróżnorodnośćpoleca85%
Biologia

Człowiek i środowisko

RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA (BIORÓŻNORODNOŚĆ) ? zróżnicowanie wszystkich form życia. Obejmuje różnorodność: ? GATUNKOWĄ, czyli bogactwa roślin i zwierząt występujących na Ziemi; ? GENETYCZNĄ (wewnątrzgatunkową), czyli zróżnicowania genów zawartych w...poleca86%
Biologia

Różnorodność Biologiczna a równowaga Ekosystemu

Bioróżnorodność Wszystkie organizmy żyjące w ekosystemie powiązane są ze sobą siecią wzajemnych połączeń pokarmowych, cykli obiegu pierwiastków, materii. Duże znaczenie dla zachowania równowagi ekosystemu może mieć różnorodność...poleca85%
Biologia

Ochrona Bioróżnorodności

Człowiek – jako odrębna istota – jest jednocześnie nierozerwalną cząstką natury. Musi z nią współżyć, a będąc obdarzony rozumem winien nią w pewnym zakresie gospodarować i z niej korzystać. Człowiek był bardzo silnie uzależniony od otaczającego go...poleca85%
Biologia

Pochodzenie człowieka - pojęcia

Bioróżnorodność – rozmaitość form życia wraz z całą ich zmiennością na poziomie genów, gatunków, ekostystemów w skali Ziemi lub bliższych jednostek biogeograficznych. Rodzaje: gatunkowe, ekologiczne i genetyczne
 Melanizm przemysłowy -...poleca85%
Biologia

Dlaczego zanika różnorodność gatunkowa? - referat

Nie wszyscy ludzie nie zwracają uwagi na środowisko, które ich otacza, a skutki tych zaniedbań nie da się odwrócić. Na całym świecie zanieczyszczenia środowiska działają bardzo szkodliwie na wszystkie żyjące organizmy roślinne i...poleca84%
Biologia

Bioróżnorodność

Bioróżnorodność – w najprostszym ujęciu: rozmaitość form życia wraz z cała ich zmiennością na poziomie genów, gatunków i ekosystemów, w skali Ziemi lub bliższych jednostek biogeograficznych. Według definicji przyjętej oficjalnie prze – Konwencję...