profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Biografia Kazimierza Antoniego Jeżewskiegopoleca92%
Filozofia

Kazimierz Antoni Jeżewski

KAZIMIERZ ANTONI JEZWESKI Kazimierz Antoni Jeżewski uważany jest za twórcę Gniazd Sierocych na terenie Polski. Życie jego składało się z kilku historycznych etapów i było tak nasycone poświęceniem, niepewnością i wiarą w swoje zamiary i wierzenia...poleca85%
Pedagogika

Prekursorzy wykład i sciąga

rekreacyjne, kształtowanie miłości do ojczyzny z gotowością służby dla niej. * Jeżewski – 1907 – Towarzystwo Gniazd Sierocych, gospodarstwo rolne przekazywane w dzierżawę rodzinie rolnika, która wpoleca85%
Pedagogika

Prekursorzy i reprezentanci pedagogiki opiekuńczej w Polsce.

macierzyńskich. W 1925 r. założyła studium pracy społeczno- oświatowej, w którym mieli być kształceni pracownicy placówek. Pracę wychowawcy traktowała jako służbę społeczną. h) Kazimierz Antonipoleca85%
Język polski

Apologia młodości w "Odzie do młodości" Adama Mickiewicza.

Okoliczności powstania: W roku 1815 Adam Mickiewicz rozpoczyna studia na Uniwersytecie Wileńskim. W 1817 roku Mickiewicz wraz z kilkoma przyjaciółmi ( Tomaszem Zanem, Józefem Jeżewskimpoleca85%
Język polski

Dulska - recenzja przedstawienia.

Wiesława Niemaszek Alina Strzelec Irena Telesz Wioletta Wieczorek Hanna Wolicka Magdalena Woźniak Władysław Jeżewski Dariusz Poleszak . Częścią muzyczną zajął się Andrzej Żylis. Teksty