profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Biedne Południe charakterystykapoleca80%
Geografia

Bogata Północ, a biedne Południe

Kulę ziemską możemy podzielić jakby na dwie części. Jedną z nich będą stanowiły kraje bogatej Północy, drugą zaś kraje biednego Południa. Jak doszło do tego, że zaistniał taki podział. Na pewno kraje biednego Południa nie są same odpowiedzialne za...poleca85%
Geografia

Kraje o różnych poziomach

bogata Północ i biedne Południe . Do pierwszej grupy zaliczano wówczas Kanadę , Stany Zjednoczone , Australię , Nową Zelandię oraz kraje wraz z Związkiem Socjalistycznym Republik Radzieckich , a dopoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Zagrożenie cywilizacyjne

sytuację polityczną świata. Przykładem tego może być podział świata na bogatą Północ i biedne Południe (tzw. kraje Trzeciego Świata) gdzie ponad połowa mieszkańców całego globu żyje na granicy głodupoleca84%
Geografia

Formy użytkowania ziemi

8956 -wysokim- powyżej 8956$ Często mówi się o podziale świata na bogatą Północ i biedne Południe . Poziom społeczno- gospodarczy, strukturę gospodarki i status materialny ludności w poszczególnychpoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Omów wpływ problemów ekonomicznych współczesnego świata na budowanie międzynarodowego ładu. Uwzględnij różne aspekty, przedstaw 3 twoim zdaniem najskuteczniejsze sposoby ich rozwiązania.

. Powszechny stał się podział na tzw. Bogatą Północ i Biedne Południe , czyli kraje Trzeciego Świata (Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej). Jest to oczywiście podział umowny, nieodpowiadający położeniu