profil

Geografia (1)
Teksty 1
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Biedne Południe charakterystykapoleca80%
Geografia

Bogata Północ, a biedne Południe

Kulę ziemską możemy podzielić jakby na dwie części. Jedną z nich będą stanowiły kraje bogatej Północy, drugą zaś kraje biednego Południa. Jak doszło do tego, że zaistniał taki podział. Na pewno kraje biednego Południa nie są same odpowiedzialne za...