profil

Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Bezrobocie fikcyjnepoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Bezrobocie

Na gospodarkę rynkowa wpływa wiele czynników, które powodują jej rozwój lub ten rozwój hamują.Do czynników hamujących rozwój możemy zaliczyć bezrobocie, z którego może wyniknąć inflacja. BEZROBOCIE to zjawisko braku pracy zarobkowej dla osób...poleca85%
Makroekonomia

Bezrobocie

Bezrobocie w Polscepoleca85%
Geografia społeczno-ekonomiczna

Bezrobocie w województwie Pomorskim w 2007 roku

W załącznikach praca na temat: Bezrobocie w województwie Pomorskim w 2007 roku i prezentacja multimedialna na ten temat.poleca92%
Podstawy przedsiębiorczości

Bezrobocie

znaleźć pracę, za dana stawkę płac, są zatrudnieni- gdy podaż pracy jest równa popytowi na pracę. 3. Bezrobocie - stan, w którym ludzie mogą i chcą pracować, ale nie mogą znaleźć zatrudnienia. 4. Stopapoleca86%
Wiedza o społeczeństwie

Bezrobocie

Prezentacjapoleca87%
Podstawy przedsiębiorczości

Bezrobocie

Bezrobocie - to sytuacja w której istnieje grupa pracowników zdolna do pracy oraz gotowych ją podjąć, lecz nie znajdująca możliwości zatrudnienia. Zjawisko to jest mierzone procentem siły roboczej