profil

Ściąga ewolucja

poleca 85% 182 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Ewolucja to proces stopniowych zmian budowy ciała i sposobu życia osobników jednego gatunku. Bezpośrednie dowody ewolucji: - skamieniałości Są to szczątki i ślady działalności organizmów zachowane w osadach skorupy ziemskiej. - ogniwa pośrednie- formy przejściowe pomiędzy dwiema grupami systematyczności. Relikty- inaczej żywe skamieniałości, gatunki które przetrwały miliony lat mimo że inni przedstawiciele grup do których należą wymarli. Pośrednie dowody ewolucji: Narządy szczątkowe- elementy budowy które są pozostałością po przodkach i nie odgrywają znacznej roli. Jedność budowy i funkcjonowania- Duże podobieństwo składu chemicznego, budowy oraz przebiegu procesów życiowych organizmów. Sposób rozmieszczenia organizmów na kuli ziemskiej- gatunki blisko spokrewnione zamieszkują zazwyczaj sąsiednie regiony, gatunki daleko spokrewnione występują najczęściej na różnych kontynentach. Homologie- podobieństwo budowy ciał i przebiegu procesów życiowych u różnych gatunków pochodzących od wspólnego przodka. Analogie- podobieństwo w budowie narządów, ich układów i przebieg procesów życiowych u niespokrewnionych ze sobą organizmów, które żyją w podobnych środowiskach. Konwersacja jako wynik uosobienia się kształtu i funkcji ciała u niespokrewnionych ze sobą organizmów Struktury homologiczne: Skrzydło nietoperza przystosowane jest do lotu. Wszystkie jej kości są cienkie i długie a na wydłużonych palcach jest rozpostarta błona lotna. Kończyna konia jest doskonale przystosowana do biegu. Z palców pozostał tylko trzeci, inne uległy redukcji. Kończyną delfina jest płetwa w kształcie wiosła. Kość ramienna i kość przedramienia są w niej bardzo skrócone. Poza tym delfiny mają więcej kości palców niż inne kręgowce. Struktury analogiczne: Rusztowanie ptasiego skrzydła stanowią kości. Są one bardzo lekkie ponieważ mają w środku puste przestrzenie. Widoczne w owadzim skrzydle drobne żyłki to główne tchawki- rurki, które są elementem układu oddechowego. Latimeria to duża drapieżna ryba uważana za przodka kręgowców lądowych. Ostatni żyjący przedstawiciel ryb trzonopłetwych- grupy której pozostali przedstawiciele wymarli 65mln lat temu. Łodzik- głowonóg z muszlą zewnętrzną. Kolczatka i dziobak- ssaki te mają wiele cech gadzich, np. stek czyli wspólne ujście przewodu pokarmowego, wydalniczego i rozdzielczego. Ich młode wykluwają się z jaj ale później tak jak ssaki żywią się mlekiem matki. Jak powstaje skamieniałość? Warunkiem utworzenia się skamieniałości jest szybkie zagrzebie szczątków organizmu np. w osadach przenoszących wodę. Następuje wówczas proces kamienienia polegający na zastąpieniu tkanek przez minerały takie jak węglan wapnia.Główne założenia teorii ewolucji Karola Darwina: *wszystkie gatunki organizmów wywodzą się od wspólnego przodka, *walka o byt - organizmy wykształcają różne cechy, które w danych warunkach mogą ułatwić lub utrudnić im przeżycie ; z upływem czasu organizmy powoli różnicują się,przystosowując się do odmiennych warunków życia *na przełomowe zmiany pomiędzy gatunkami składają się serie różnic *izolacja geograficzna lub inne bariery środowiskowe doprowadzają do powstania nowego gatunku; z czasem osobniki nowego gatunku stają się liczne *dobór naturalnych sprawia, że przeżywają tylko osobniki najlepiej dostosowane, które w danych warunkach potrafią zdobyć ograniczone zasoby do końca życia *w wyniku doboru sztucznego następuje selekcja osobników o przydatnych cechach, utrwalająca te cechy i doprowadzająca do powstania nowych ras. Główne założenia syntetycznej teorii ewolucji: *osobniki jednego gatunku różnią się między sobą. Właściwość ta, nazywana zmiennością genetyczna organizmów,jest wynikiem rekombinacji oraz mutacji *organizmy wydają na świat więcej potomstwa, niż może przeżyć *organizmy konkurują z sobą o ograniczone zasoby środowiska *dobór naturalny odpowiada za przeżywanie lepiej dostosowanych osobników *organizmy najlepiej przystosowane przekazują swoje geny potomstwu. Endemit - (najczęściej gatunek) unikalny dla danego miejsca albo regionu, występujący na ograniczonym obszarze, nigdzie indziej nie występujący naturalnie Dobór naturalny jest jednym z czynników, które warunkują ewolucję. naturalne populacje charakteryzują się zmiennością, a niektóre z osobników mogą mieć cechy dające im większą szansę przeżycia w określonych warunkach środowiskowych, to zaś daje im większą możliwość osiągnięcia dojrzałości płciowej i wydania potomstwa, które odziedziczy korzystne cechy rodziców. Osobniki gorzej przystosowane mają mniejszą szansę na sukces rozrodczy, a tym samym mniejsze jest prawdopodobieństwo, że zostawią po sobie potomstwo dziedziczące ich cechy, które byłyby o wiele gorzej przystosowane do przetrwania w danych warunkach od potomstwa osobników silniejszych. Dobór sztuczny jest to zjawisko, w którym rolę hodowcy spełnia człowiek podczas wybierania pożądanych przez siebie cech organizmu. Podczas doboru sztucznego człowiek przeprowadza selekcję osobników o danych cechach i tylko osobnikom posiadającym je pozwala na rozród, czym zapewnia sobie polepszenie cech potomków. osobniki o cechach, które wg hodowcy nie powinny występować eliminuje się. Selekcji sztucznej dokonują np. hodowcy wysokomlecznego lub mięsnego bydła. Podstawową różnicą pomiędzy selekcją naturalną a sztuczną jest rola człowieka - dobór naturalny przeprowadzany jest przez naturę, człowiek nie ingeruje w ten proces i nie ma wpływu na jego wyniki, może jedynie śledzić ten proces. Podczas doboru sztucznego człowiek kieruje całym procesem, czyli ma czynny wkład w powstawanie nowych osobników. Stanowisko systematyczne człowieka : Królestwo(zwierzęta)-budowa komórkowa, cudzożywność; Typ(strunowce)-struna grzbietowa występujaca przynajmniej w rozwoju embrionalnym,Podtyp(kręgowce) -chrzęstny lub kostny szkielet wewnętrzny;Gromada(ssaki)-odżywianie młodych mlekiem matki, stałocieplnosc; Rząd(naczelne)-dobrze rozwinięty zmysł wzroku, chwytny ogon, Nadrodzina(małpy człekoksztaltne) -zredukowany ogon,wydluzony okres dziecinstwa; Rodzina(człowiekowate) -wyprostowana postawa ciala,dwunożny chód, Rodzaj(Homo-człowiek) - mozg i intelekt, zaawansowana kultura;Gatunek(Homo sapiens-człowiek rozumny)-kulista czaszka,zdolnosc mowy,zredukowane owlosienie ciala. główne etapy ewolucji: redukcja ogona,rozbudowa mięśni imicznych,rozwój zachowań społecznych, wzrost zdolnoiści manipulacyjnych,przystosowanie się do dwunożnego chodzenia, spionizowanie ciała, rozrost mózgu i rozbudowa jego zdolności psychicznych,powstanie osadnictwa, powstanie nauki i pisma, utrata nadmiaru owłosienia i zmiana sposobu termoregulacji  Podobieństwa ludzi do innych naczelnych-obuoczne widzenie,które pozwala postrzegac swiat w roznych wymiarach-rozroznianie barw-dlugie kończyny z obrotowymi stawami-ręce z przeciwstawnym kciukiem, paznokcie-rozbudowane mięsnie mimiczne. Rożnice miedzy czlowiekim a innymi naczelnymi- umiejetnosc mowy-duży mozg u ludzi, zdolnosci manipulacyjne naszego nadgarstka, dziecinśtwo ludzi jest dłuzsze i cechuje sie wieksza niedołężnością, u człowieka stopa jest wysklepiona a u naczelnych płaska. Jedną z najstarszych istot przeludzkich był sahelantrop. żył on ok. 7 mln lat temu w środkowej afryce i niewykluczone że był dwunożny. Przełom w ewolucji człowieka stanowiło pojawienie się ardipiteka i australopiteka byli przystosowani do stanowczego trybu życia. Mieli mocne nogi oraz dobrze wysklepioną stopę, dlatego mogli odbywać dalekie wędrówki. Człowiek zdolny który pojawił się po nich, miał większy mózg i sprawniejsze dłonie, dzięki czemu zaczą świadomie wytwarzać proste narzędzia kamienne. Człowiek wyprostowany- potrafił już wytwarzać bardziej skomplikowane narzędzia, a także wzniecać ogień. Żyjący na sawannie ludzie zaczęli odbywać dalekie wyprawy w poszukiwaniu pożywienia. Nie mogli przenosić pokarmu, trzymając go w zębach, więc chwytali go w ręcę. Była to jedna z przyczyn pionizacji ciała. Dostępność wysokokalorycznego jedzenia spowodowała, ze ludzie nie musieli tak często polować, mieli więc dużo wolnego czasu. To przyczyniło się do rozwoju inteligęcji oraz rozbudziło życie duchowe człowieka.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 6 minut