profil

Krew - ściąga.

poleca 85% 357 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Skład krwi: Krew dzieli się na: Osocze 55% w skład osocza wchodzą woda, białka, hormony, substancje odżywcze, CO2. Ciała Morfotyczne 45% w skład ciał morfotycznych wchodzą krwinki. Rodzaje krwinek i ich rola: Erytrocyty- krwinki czerwone od 4,5 – 5,5mln/w mm3. Zawarta w nich hemoglowina łączy się z tlenem i transportuje go do komórek, powstają one w szpiku kostnym. Leukocyty- krwinki białek powstają w węzłach chłonnych układu limfatycznego, a niektóre w szpiku kostnym i śledzionie 9tys/w mm3. Trąbocyty- płytki krwi odpowiadają za proces krzepnięcia krwi 300tys/ w mm3, skrzep na ranie powstaje w wyniku reakcji białka osocza z tlenem i powstania włuknika czyli fibryny.


Człowiek ma zamknięty układ krwionośny. Krew przepływa 3 trzema rodzajami naczyń krwionośnych a są to: Tętnice- mają grube i elastyczne ściany, bo nimi wpływa krew z serca pod dużym ciśnieniem. Żyły- mają cieńsze ścianki i zastawki uniemożliwiające cofanie się krwi. Naczynia włosowate- mają bardzo cienkie ścianki umożliwiające przenikanie substancji w obu kierunkach. Budowa serca- serce składa się z dwóch przedsionków i komór, serce ma własną sieć naczyń krwionośnych zwanych naczyniami wieńcowymi. Obiegi krwi: Mały Obieg Krwi czyli płucny- w nim odtleniona krew z prawej komory wpływa tętnicami płucnymi do płuc gdzie się natlenia. Duży Obieg Krwi- rozpoczyna się w lewej komorze skąd natleniona krew tętnicą główną czyli aortą wypływa i dociera do wszystkich komórek ciała, tam następuje wymiana gazowa i odtleniona krew wraca do prawego przedsionka. Tętno- to miara częstości uderzeń serca w ciągu minuty, tętno mierzymy na tętnicy szyjnej lub na tętnicy przedramienia, ciśnienie krwi jest wywołane ciśnieniem hydrostatycznym wywieranym na ścianki naczyń krwionośnych.

Układ limfatyczny jest układem otwartym rozpoczyna się w przestrzeniach komórkowych. Limfa powstaje jako przesącz z osocza krwi. W skład układu limfatycznego wchodzą: naczynia limfatyczne, węzły chłonne, migdałki, grasica, śledziona. Limfa łączy się z krwią, wchłania tłuszcze z jelita, magazynuje komórki odpowiedzialne za obronę przed drobnoustrojami. Choroby układu krążenia: -Miażdżyca naczyń wieńcowych wywołana odkładaniem się cholesterolu. – Choroba nadciśnieniowa. – Zawał mięśnia sercowego. – Wylewy krwi do mózgu. Ewolucja układu krążenia u kręgowców: Ryby- jeden przedsionek jedna komora i jeden obieg krwi. Płazy- dwa przedsionki jedna komora i dwa obiegi krwi. Gady- dwa przedsionki jedna komora dwa obiegi krwi i częściowa przegroda komory. Ptaki i Ssaki- dwa przedsionki, dwie komory, dwa obiegi krwi. Wszystkie kręgowce mają zamknięte obiegi krwi. Układy krwionośne bezkręgowców: Dżdżownica- zamknięty układ krwionośny. Mięczaki- otwarty układ krążenia. Skorupiaki- otwarty układ krążenia. Owady- otwarty układ krążenia, a krew transportuje pokarm. Mechanizmy odpornościowe człowieka:


Antygenem- jest każda cząsteczka rozpoznawana przez organizm jako obca. Antygeny pobudzają limfocyty do produkcji białek zwanych przeciwciałami. Odporność nabyta- jest wynikiem otrzymania przeciwciał przez łożysko lub z mlekiem matki pod wpływem szczepionek ochronnych. Szczepionka ochronna- wytwarzana z martwych lub osłabionych bakterii. Podawanie- gotowych przeciwciał wytworzonych w innych organizmach. Zachorowanie- na daną chorobę. Odporność wrodzona- związana jest z barierami obronnymi występującymi w skórze, ślinie, śluzie, łzach. Grupy krwi: A, B, AB, 0. Najlepszymi dawcami są osoby z grupą krwi 0 zero, a najlepszymi biorcami są osoby z grupy krwi AB.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty