profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Benedyktyni w Polscepoleca85%
Historia

Historia zakonu w Polsce

HISTORIA ZAKONU W POLSCE Samo słowo ?benedyktyni? znaczy odosobnienie, zbliżenie do Boga. Nie było znane w średniowieczu. Używano raczej określenia ?ordo monasticus?- zakon monastyczny. Benedyktynów nazywano też mnichami czarnymi, cystersów...poleca85%
Język polski

Benedyktyni

Benedyktyni, zgromadzenie zakonne, które założył św. Benedykt z Nursji w 529. Pierwszym ośrodkiem był klasztor na Monte Cassino. W swojej regule kładli nacisk na modlitwę oraz pracę umysłową i fizyczną (Ora et Labora). Przyczynili się do rozwoju...poleca81%
Historia

Historia Zakonu Krzyżackiego

były od początków dobre, zdarzały się też wypadki wstępowania Polaków do Zakonu . Jedynie z książętami pomorskimi stosunki były złe, głównie z powodu usiłowania Zakonu usadowienia się na Pomorzu. W rokupoleca85%
Historia

Dzieje Zakonu Najświetszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie od powstania do czasów współczesnych

. Źródła: M. Biskup, G. Labuda „ Historia Zakonu Krzyżackiego” Zbigniew z Oleśnicy(prawdopodobnie) „Kronika konfliktu Władysława Króla Polskiego z Krzyżakami w roku Pańskim 1410” Jan Długoszpoleca86%
Historia

Cystersi z Jędrzejowa

. W 1800 r. klasztor spłonął, w wyniku pożaru zniszczeniu uległa biblioteka klasztorna. Po upadku państwa polskiego sytuacja zakonu cysterskiego uległa znacznemu pogorszeniu. W okresie Księstwapoleca85%
Geografia

Najciekawsze miejsca w Polsce - klasztor w Wigrach i meczety tatarskie

kościół. Gdy spłonął, zakonnicy przystąpili do wzniesienia okazałego murowanego klasztoru. Historia nie była łaskawa, ani dla zakonu , ani dla klasztoru. Zakon skasowano, siedzibę biskupstwapoleca80%
Wiedza o kulturze

Budowle barokowe w Polsce

Budowle barokowe w Polsce : - kościół św. Piotra i Pawła w Krakowie - kaplica Wazów w Katedrze Wawelskiej w Krakowie, w kościele św. Anny - Fara, dawny kościół jezuitów w Poznaniu - kaplica