profil

Historia zakonu w Polsce

drukuj
poleca 85% 176 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

HISTORIA ZAKONU W POLSCE

Samo słowo ?benedyktyni? znaczy odosobnienie, zbliżenie do Boga. Nie było znane w średniowieczu. Używano raczej określenia ?ordo monasticus?- zakon monastyczny. Benedyktynów nazywano też mnichami czarnymi, cystersów szarymi, kartuzów i kamedułów białymi oraz klunaitami. Słowo ?benedyktyni? do polszczyzny literackiej wprowadził ks. Piotr Skarga. W 1579r. przetłumaczył on ?Żywot Św. Wojciech od jego rówieśnika, mnicha- benedyktyna bardzo uczenie napisany?.
Benedyktyni z czasem rozszerzyli swoją działalność na cały Kościół zachodni. Do Polski przybyli w początkach chrystianizacji i są tu do dziś. Do XIX w. nie istniało pojęcie zakonu. Działo się tak, ponieważ Reguła św. Benedykta nie wspominała o związkach między klasztorami. Dlatego, mimo iż w innych klasztorach obowiązywała Reguła to nie były ze sobą powiązane.

O ZAKONIE

Św. Benedykt pisząc swoja regułę opierał się na dwóch myślach: wierze i pracy. I to na nich zbudowany jest Zakon Benedyktynów.
Powołanie na mnicha (monos- ktoś, kto jest sam) wiążę się z zawarciem trwałej więzy między Bogiem a człowiekiem. Wewnętrznym wyciszeniem. Mnich, tak jak każdy chrześcijanin, musi przebyć drogę na końcu, której znajduje się Bóg. On jednak ma w pełni zrozumieć swój cel, aby móc tę drogę przebyć bez nadmiernych upadków. A kamieniami, o które się potykamy są grzechy, więc mnich musi umieć je odrzucić. Nie jest to łatwe, więc Bóg chce pomóc nam dotrzeć do Siebie odganiając pokusy, sęk w tym czy przyjmiemy Jego pomoc. Mnich, więc odpowiada TAK. Do spotkania się z Bogiem dąży on przez metenoię tj. ciągłe nawracanie się. Mnich to człowiek modlitwy. Modlitwa ta objawia się w modlitwie liturgicznej i modlitwie indywidualnej. Codzienna Eucharystia jest jednym z najważniejszych elementów spajających wspólnotę mnichów. Każdy ma jednak własną modlitwę. Mnich musi odnaleźć tę dla siebie szukając w dwóch źródłach: codziennej Eucharystii i rozważaniu Biblii.
Mnich ma być wzorem chrześcijanina, przykładem postawy monastycznej i dobroczyńcy.
Do dziś określenie ?benedyktyńska praca? oznacza cierpliwość, dokładność i wytrwałą pracę. Św. Benedykt twierdził, że praca również jest forma służby bożej. W klasztorze była normalnym źródłem utrzymania. Benedyktyni znani byli z wytrwałej i ciężkiej pracy. Zajmowali się żmudnym przepisywaniem ksiąg, co niektórym zajęło całe życie. Bardzo trudno przyjąć taką postawę, więc bycie benedyktynem to niemałe wyzwanie.


Polecasz? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy