profil

Teksty 22
Zadania 0
Opracowania 2
Grafika 0
Filmy 0
Ciekawostki ze świata

Bank

polecab/d
Słownik Frazeologiczny

Bank

poleca62%
Słownik etymologiczny języka polskiego

Bank

1. ‘miejsce wymiany pieniędzy (monet)’ (XVI w.); 2. ’instytucja zajmująca się obrotem pieniędzmi’; 3. ‘gmach, w którym mieści się taka instytucja’; 4. ogólniej‘miejsce (także instytucja) gromadzenia czegoś’, np. bank krwi, bank danych.poleca85%
Prawo

Prawo bankowe - wykłady

Prawo bankowe - wykładypoleca87%
Administracja

Publiczne prawo gospodarcze

Ustawa – PRAWO BANKOWE: 1. reguluje zasady prowadzenia działalności bankowej, 2. określa organizację wewnętrzną banku, 3. określa procedurę tworzenia banku, 4. określa sposób wykonywania nadzoru bankowego, 5. określa zasady działania...poleca85%
Prawo gospodarcze

Prawo Gospodarcze

Prawo Gospodarcze Normy Prawa Gospodarczego mają charakter: 1. cywilno-prawny albo 2. administracyjno-prawny Ad.1) Normy Prawa Gospodarczego o charakterze cywilno-prawnym są wtedy, gdy zawierają dowolną umowę, dowolny kontrakt w obrocie...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

System bankowy.

Każde państwo, aby mogło normalnie funkcjonować, musi posiadać walutę, czyli jednostkę monetarną. W Polsce jest nią złoty, który dzieli się na 100 groszy. Państwo sprawuje kontrolę nad swoją walutą. Dąży m.in. do tego, aby jej wartość, czyli ilość...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Ustna stara matura z WOS-u pytania i odpowiedzi

1. Podstawowe umiejętności obywatelskie: a) potrzeby jednostki Człowiek jest istotą społeczną. Od zwierząt różni się specyficzną budową ciała, oraz rozwiniętymi funkcjami mózgu, dzięki którym myśli, przeżywa, wyraża swoje uczucia - jest istotą...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Usługi bankowe dla firm

Firmy również maja swoje pakiety licznych przydatnych uslug,ktore są stale udoskonalane,z przydatkiem zarowno dla przedsiebiorstw mniejszych jak i tych duzych. Jedna z wazniejszych uslug jest znany nam leasing.Jest to sposob na uzytkowanie cudzej...poleca87%
Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze- materiały do egzaminu

PRAWO GOSPODARCZE 1.GENEZA POJĘCIA PRAWA GOSPODARCZEGO PUBLICZNEGO. Zwrot stosowany bezpośrednio na oznaczenie odrębnego działu prawa a także pośrednio w kontekście wyjaśnienia istoty i charakteru prawa gospodarczego. Prawo gospodarcze...poleca85%
Prawo

Rodzaje osób prawnych

3 Przedsiębiorstwo państwowe jest samodzielnym, samorządnym i samo finansującym się podmiotem gospodarczym posiadającym osobowość prawną. Jako samodzielna jednostka przedsiębiorstwo państwowe jest wyodrębnione zarówno organizacyjnym, ekonomicznym,...poleca85%
Socjologia

Bank Światowy - cele i ich realizacja

Praca zaliczeniowa z przedmiotu: Globalizacja „ Bank Światowy - cele i ich realizacja” W XX wieku stosunki międzypaństwowe uległy globalizacji. Po II wojnie światowej powstał projekt stworzenia nowego, ogólnoświatowego ładu...poleca88%
Prawo gospodarcze

Prawo- zagadnienia

CAŁOŚĆ PRACY W ZAŁĄCZNIKACH :)poleca85%
Prawo

Prawo finansowe

OPRACOWANIA Z PRAWA FINANSOWEGO: 1. Akty prawne Unii Europejskiej jako źródła prawa podatkowego. Źródłami międzynarodowego prawa finansowego są: porozumienia, umowy i konwencje międzynarodowe, akty prawne organizacji i instytucji...poleca87%
Prawo

Prawo bankowe

Materiały do egz w załącznikupoleca86%
Wiedza o społeczeństwie

Sądownictwo, władze rynkowe, gospodarka, przedsiebiorstwa, bankowośc, marketing

Sądownictwo System organów ochrony prawne Zasadnicza funkcja –ochrona prawna, czyli ochrona za pomoca prawa określonych dóbr i wartości niezbędnych do egzystencji i prawidłowego rozwoju jednostki, grup społ. Organy orzekające Organy wymiaru...poleca87%
Wiedza o społeczeństwie

Jakie usługi świadczy bank dla indywidualnych klientów?

W dzisiejszych czasach klient indywidualny ma wprost nieograniczone mozliwosci korzystania z usług banków, ktore co chwile proponuja nowe usługi , by przyciagnać klienta. Podstawowa usluga proponowaną przez banki jest konto osobiste.Załozenie...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Banki i giełda - pojęcia

BANKI I GIEŁDA – POJĘCIA Bank - powołany jest do prowadzenia operacji pieniężnych: gromadzi środki pieniężne i udziela kredytów (pożyczek oprocentowanych). Od zgromadzonych w banku oszczędności...poleca92%
Wiedza o społeczeństwie

Banki

Banki dzielą się na trzy kategorie operacji : Bierne - polegają na gromadzeniu środków pieniężnych przez zaciąganie zobowiązań; są to wkłady klientów, emisja biletów skarbowych, obligacji i innych papierów wartościowych dłużnych oraz...poleca88%
Wiedza o społeczeństwie

Rynek. Pieniądz i Gospodarka

Własność: -prywatna -spółdzielcza -publiczna (komunalna i państwowa) gospodarka: -tradycyjna- wiedza o produkcji jest przekazywana z pokolenia na pokolenie np. starsze pokolenia uczą swoje dzieci jak uprawiać ziemię, czynności są oparte na...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Historia, rodzaje i funkcje pieniądza

Pieniądz jest to materialny, bądź niematerialny środek płatniczy, który można wymienić na usługę lub towar. Obecnie pieniądz pełni mnóstwo bardzo ważnych funkcji jednak za nim do tego przejdę – chciałbym zagłębić się w jego historie. Kiedyś...poleca85%
Prawo

Prawo bankowe

1. System bankowy Jest to ogół banków funkcjonujących na określonym terytorium, w danym czasie, których zakres działalności uregulowany jest w przepisach prawa bankowego danego państwa. Współcześnie system obejmuje: banki; inne podmioty nie...