profil

Banki i giełda - pojęcia

Ostatnia aktualizacja: 2022-01-22
poleca 85% 128 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

BANKI I GIEŁDA – POJĘCIA


Bank - powołany jest do prowadzenia operacji pieniężnych: gromadzi środki pieniężne i udziela kredytów (pożyczek oprocentowanych). Od zgromadzonych w banku oszczędności (depozytów) bank wypłaca odsetki. Właściciele kont bankowych mogą w ten sposób powiększać swoje oszczędności lub chronić je przed skutkami inflacji.

Inflacja - sytuacja w gospodarce, której przejawem jest ciągły wzrost cen i spadek wartości pieniądza.

Depozyt bankowy - pieniądze wpłacone do banku przez osoby indywidualne lub podmioty gospodarcze (przedsiębiorstwa, gospodarstw domowych)

Zysk banku (dochód) - bank, udzielając pożyczki pobiera odpowiednią opłatę w formie odsetek

Pożyczka handlowa - ułatwia przedsiębiorcy prowadzenie działalności gospodarczej. Konsument natomiast dzięki kredytom może kupić potrzebne produkty na poczet wszystkich dochodów.

Giełda - forma rynku, na którym kupcy i pośrednicy(maklerzy) dokonują kupna i sprzedaży papierów wartościowych (giełda pieniężna) oraz niektórych towarów (giełda towarowa).

Akcja - dokument stwierdzający, jaka część majątku danego przedsiębiorstwa należy do osoby będącej właścicielem tego dokumentu.

Obligacja - papier wartościowy, świadectwo udzielenia pożyczki, wypuszcza je na rynek (emituje) Skarb Państwa.

Posiadacz obligacji:
- jest pożyczkodawcą (wierzycielem)
- ma zapewniony stały dochód (odsetki)
- nie ponosi odpowiedzialności za straty emitenta (Skarbu Państwa)

Akcjonariusz (właściciel akcji):
- jest współwłaścicielem przedsiębiorstwa
- ma prawo do udziału w zyskach przedsiębiorstwa (dywidendy)
- ponosi ryzyko uczestnictwa w ewentualnych stratach firmy do wysokości udziału w kapitale spółki

JAK DZIAŁA GIEŁDA PIENIĘŻNA?


Inwestor. Kupując akcje stajesz się inwestorem. Zaoszczędzone pieniądze przeznaczasz na inwestycję.
Makler. W Twoim imieniu kupuje lub sprzedaje akcje. Jest pośrednikiem między Tobą a giełdą. Bez niego nie możesz się obejść.
Przedsiębiorstwo. Jeżeli kupiłeś akcje, to stałeś się współwłaścicielem przedsiębiorstwa.
Towar. Twoje przedsiębiorstwo osiąga zyski, gdy jego towar jest sprzedawany z sukcesem.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata