profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Badania genetyki molekularnej

poleca63%
Biologia

Dane z zakresu genetyki molekularnej

Kategoria: Pośrednie dowody ewolucji

Dane z zakresu genetyki molekularnej dotyczą częstości zachodzenia mutacji w materiale genetycznym, bowiem im większe pokrewieństwo, tym większe podobieństwo sekwencji nukleotydów w DNA. Służy temu m.in. analiza mitochondrialnego DNA, który jest dziedziczony w linii żeńskiej, a także analiza sekwencji intronów, czyli tych części DNA, które nie kodują żadnych istotnych informacji dotyczących białek. Badania te są wykorzystywane do określania pokrewieństw i dróg ewolucji organizmów. Ponadto...