profil

Teksty 13
Zadania 0
Słowniki 5
Grafika 0
Filmy 0

Awans

polecab/d
Słownik motywów literackich

Ogromny zarobek, który umożliwia awans

Kategoria: Pieniądz

Niekiedy pieniądz umożliwia awans społeczny. Bohater Lalki Bolesława Prusa,Stanisław Wokulski, kupiec, nigdy nie starałby się o względy dobrze urodzonej panny Izabeli Łęckiej, gdyby nie miliony zarobione w czasie wojny. Fortuna pozwala też bohaterowi komedii Moliera Mieszczanin szlachcicem – panu Jourdain, udawać szlachcica... Niekiedy też możliwe są małżeństwa bogatych, ale niżej urodzonych z należącymi do wyższej klasy społecznej, np. baron Krzeszowski żeni się dla pieniędzy ze...

poleca60%
Słownik motywów literackich

Wesele spotkaniem ludzi różnych stanów

Kategoria: Wesele, ślub

Już tradycyjnie w literaturze polskiej ślub i wesele jest spotkaniem ludzi różnych stanów, reprezentujących różne poglądy. Np. w Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej obecność panienki Justyny i dzieci Korczyńskich, a więc państwa z dworu na weselu w zaścianku Bohatyrowicze traktowana jest przez gospodarzy jako wyróżnienie i awans, przez Emilię natomiast jako bolesna pomyłka. Zdaniem rozkapryszonej żony Benedykta jej dzieci powinny bywać jedynie na weselach w sąsiednich majątkach, nie u...

poleca34%
Słownik motywów literackich

Zdrajcy tradycji

Kategoria: Zdrada

Odrębny temat stanowi zdrada tradycji, w której bohaterowie zostali wychowani. Wiele mówią o asymilacji Żydów,traktowanej przez ortodoksów jako zdrada, powieści noblisty Isaaca Bashevisa Singera – Żyda urodzonego i wychowanego w Polsce, piszącego w Stanach. Także inni żydowscy pisarze przedstawiają problem oddalania się Żydów od ich tradycji i religii. Pisze o tym np. w uhonorowanych Nagrodą Literacką Nike wspomnieniach W ogrodzie pamięci Joanna Olczak-Ronikier. Problem asymilacji Żydów...

poleca55%
Słownik języka polskiego

Awans

rzecz. m przeniesienie na inne, lepsze stanowisko w strukturze zawodowej, zdobycie lepszej pozycji społecznej. Pan Grzegorz rok temu zmienił pracę i dyrektor już kilka razy dał mu do zrozumienia, że jest z niego bardzo zadowolony. W związku z tym pan Grzegorz może się spodziewać awansu (D. lp) na stanowisko dyrektora ds. produkcji. W domu jednak nic nie mówił o czekającym go awansie (Ms. lp), ponieważ chciał zrobić żonie i synowi niespodziankę. Wujek Kazimierz opowiadał Krzyśkowi,...

polecab/d
Słownik motywów literackich

Awans ze wsi do miasta

Kategoria: Karierowicz, kariera

Dość często poruszanym po wojnie, w nurcie tzw. literatury wiejskiej, problemem jest awans synów chłopskich ze wsi do miasta. O takim awansie opowiadają kultowe seriale: Dom i Daleko od szosy czy komedia Kogel mogel . Literatura, np. poezja Tadeusza Nowaka, powieści Wiesława Myśliwskiego czy Juliana Kawalca, skupia się na dylematach towarzyszących synom chłopskim, odchodzeniu od tradycji, poszukiwaniu tożsamości. W groteskowym klimacie przedstawia problem Konopielka Edwarda...