profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Autoedukacjapoleca85%
Pedagogika

Pojęcia pedagogiczne

Pojęcia pedagogiczne. Wychowanie – w najszerszym tego słowa znaczeniu oznacza całokształt oddziaływania rodziców, wychowawców i środowiska na rozwój dzieci i młodzieży. W tym sensie pojęcie “wychowanie” obejmuje określone wpływy i oddziaływanie...poleca85%
Pedagogika

Wstęp do pedagogiki

Pedagogika Wstęp do pedagogiki Zagadnienia: 1. Pedagogika jako nauka o wychowaniu i dyscypliny pedagogiczne 2. Pedagogika a nauki pogranicza, nauki współdziałania z pedagogiką 3. pedagogika ogólna – zadania i zakresy 4. ogólne dyscypliny...poleca83%
Pedagogika

Pojęcia pedagogiczne.

Wychowanie w najszerszym tego słowa znaczeniu oznacza całokształt oddziaływania rodziców, wychowawców i ¶rodowiska na rozwój dzieci i młodzieży. W tym sensie pojęcie wychowanie obejmuje określone wpływy i oddziaływanie na fizyczny, umysłowy,...poleca88%
Pedagogika

Pedagogika

Przesyłam troche materiałow z pedagogiki wszystkie sa skapowane :) pzdrpoleca85%
Pedagogika

Ideologie pedagogiczne, pojęcia.

dziecka jest najważniejszym aspektem rozwoju, środowisko pedagogiczne powinno być dostatecznie przyswajalne, aby rozwinęło się wew dobro, wczesne wych powinno pozwolić przejść dziecku przez fazępoleca85%
Pedagogika

Pojęcia pedagogiczne (wykłady z wszechnicy świętokrzyskiej)

intelektualnych i emocjonalnych człowieka w dziedzinie poznawania obiektywnej rzeczywistości oraz kształtowanie naukowego poglądu na świat. PODSTAWOWE POJĘCIA PEDAGOGICZNE SOCJALIZACJA - [od łacpoleca85%
Pedagogika

Współczesne koncepcje pedagogiczne- pytania na egzamin

opis jest w pełni autentyczny. Filozofia egzystencjalna zakłada, że nie można do końca poznać człowieka ani samego siebie. Wielu myślicieli łączy ze sobą dwa pojęcia w jedną całość – egzystencjalizm ipoleca83%
Pedagogika

Pojecia pedagogiczne

związane z pojęciem samouctwa, niektórzy pedagogowie utożsamiają te pojęcia , inni wiążą pojęcie s. ze zdobywaniem wykształcenia ogólnego (A.B. Dobrowolski) lub z kształtowaniem własnej osobowości wg