profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Atak Niemiec na Danię i Norwegiępoleca86%
Historia

Wojska Armii Czerwonej

30listop.1939 r. - wojska Armii Czerwonej wkraczają do Finlandii; odrzucenie rosyjskiego ultimatum. Finlandia: Podpisanie traktatu pokojowego z Rosją w Moskwie- marzec 1940. Finowie odbierają Sowietom 10% terytorium. Sierpień 1940- zajęcie Litwy,...poleca87%
Historia

Charakterystyka Wojska Polskiego na Wschodzie w latach 1941-1942

roku. Armia operacyjnie podlegała Naczelnemu Dowództwu Armii Czerwonej , organizacyjnie i personalnie - Naczelnemu Wodzowi generałowi Władysławowi Sikorskiemu i rządowi RP na uchodźstwie. Ciężkopoleca85%
Historia

Wojna obronna Polski

wroga. Sytuacja miasta stałą się beznadziejna po rozbiciu przez Niemców idącą na pomoc dywizję gen. Sosnkowskiego. 22.09 gen. Langner poddał miasto oddziałom Armii Czerwonej . Na Wybrzeżu powstały 2poleca85%
Historia

Obrona Włocławka przed bolszewikami

Obywatelskie Komitety Obrony Państwa. 4 lipca 1920 r. w celu zatrzymania Armii Czerwonej i wzmocnienia regularnego wojska polskiego, wydano przepisy dotyczące werbunku do Armii Ochotniczej. We Włocławkupoleca85%
Historia

Powstanie Warszawskie.

dniach 9-10 września rozmów kapitulacyjnych z Niemcami. Postawa Armii Czerwonej 10 IX 1944 ruszyła radziecka ofensywa w kierunku Warszawy. W nowej sytuacji Polacy zerwali prowadzone wcześniej rozmowypoleca85%
Historia

Żydowscy żołnierze II wojny światowej

wojska podczas wojny. Nie ma dokładnych danych o liczbie Żydów w Armii Czerwonej . Według różnych źródeł, w jej szeregach było więcej niż pół miliona Żydów. 200 tys. z nich nie wróciło do domów. Podjęto