profil

Żydowscy żołnierze II wojny światowej

poleca 85% 108 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Przed wybuchem wojny 1939 r. w Polsce Żydzi zaangażowali się w działalność antyfaszystowską, ofiarowali pieniądze na uzbrojenie armii, zajmowali się budowaniem umocnień fortyfikacyjnych, uczestniczyli w walce przeciwko niemieckim najeźdźcom w Wojsku Polskim. We wrześniu 1939 roku w armii polskiej służyło mniej więcej 130 tys. mężczyzn pochodzenia żydowskiego. 32 tys. poległo albo zostało rannych w walkach z nazistami; do niewoli trafiło 34-64 tys.

W 1940 r. faszystowskie Włochy zaatakowały Grecję. Do obrony stanęli też Żydzi. 13 tys. służyło ich w wojsku, w tym 343 oficerów; poległo 631 żołnierzy, a 3743 zostało rannych. We Francji 40 tys. Żydów w wieku poborowym dobrowolnie wstąpiło do wojska. W wojsku brytyjskim walczyło 62 tys. Żydów. 1,5 tys. poległo na polach bitew. W latach 1940-45 w lotnictwie brytyjskim służyło 2650 Żydów z Palestyny. W sumie podczas II wojny światowej do armii brytyjskiej wstąpiło 26 620 Żydów z Palestyny. 3 tys. Żydów australijskich zaciągnęło się do wojska podczas wojny. Nie ma dokładnych danych o liczbie Żydów w Armii Czerwonej. Według różnych źródeł, w jej szeregach było więcej niż pół miliona Żydów. 200 tys. z nich nie wróciło do domów.

Podjęto również próby zorganizowania tak zwanego legionu żydowskiego w armii Andersa. Według umowy z Sowietami, z armią Andersa opuściło Rosję 3,5-4 tys. żołnierzy żydowskich. Nie ma dokładnych informacji o liczbie Żydów w armii USA. Szacuje się, że 10,5 tys. Żydów poległo, a 24 tys. zostało rannych.

Szczególną grupę wśród żydowskich żołnierzy II wojny światowej stanowią “żydowscy żołnierze Hitlera”, jak ich nazwał amerykański historyk Bryan Mark Rigg. Jego zdaniem około 130 tys. żołnierzy i oficerów w Wehrmachcie było pochodzenia żydowskiego. Na szczególną uwagę zasługuje Helmut Wilberg, generał Luftwaffe. Podczas I wojny światowej Wilberg był dowódcą sierżanta Hermanna Gringa. Gring szanował go i podziwiał, a kiedy zwrócono uwagę Gringowi, że Wilberg jest Żydem, odpowiedział: “Ja decyduję, kto jest Żydem”.

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 1 minuta