profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Askjapoleca85%
Geografia

Procesy endogeniczne

Ruchy lądotwórcze Epejrogeneza, ruchy lądotwórcze, ruchy epejrogeniczne, powolne ruchy wynoszące lub zanurzające w głąb litosfery znaczne fragmenty skorupy ziemskiej. Ruchom tego typu nie towarzyszą deformacje ani fałdowania warstw skalnych....poleca85%
Geografia

Procesy endogeniczne - notatka

1. Procesy endogeniczne : > trzęsienia Ziemi - są to pojedyncze wstrząsy lub serie drgań. Podczas trzęsień Ziemi występuje: a) hipocentrum - ośrodek trzęsienia b) epicentrum - miejsce napoleca85%
Geografia

Procesy geologiczne - egzogeniczne i endogeniczne - pojęcia

także kształtujące powierzchnię Ziemi; rozróżnia się p.g. endogeniczne i egzogeniczne. EGZOGENICZNE PROCESY , procesy geol. przebiegające dzięki czynnikom działającym na powierzchni Ziemi i wpoleca85%
Geografia

Procesy endogeniczne - pojęcia

nad poziomem morza różnowiekowych teras morskich. Przyczyną tych ruchów są procesy magmowe. Ruchy górotwórcze prowadzące do powstania gór fałdowych, wskutek działania silnych naciskówpoleca85%
Geografia

Procesy Endogeniczne - podstawowe pojęcia

Endogeniczne - wewnętrzne Egzogeniczne (zewnętrzne). W zależności od budowy geologicznej, oraz sposobu powstawania wyróżnia się 3 rodz. gór: FAŁDOWE 1. gromadzenie osadów w geosynkilnie 2poleca84%
Geografia

Procesy endogeniczne

Procesy endogeniczne (wewnętrzne – wywołane energią z wnętrza Ziemi): - trzęsienia Ziemi - plutonizm - wulkanizm - ruchy górotwórcze - ruchy lądotwórcze RUCHY GÓROTWÓRCZE Góry